Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

OKG sätts under särskild tillsyn

Annons

Verksamheten vid kärnkraftverket i Oskarshamn (OKG) sätts under särskild tillsyn av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). OKG får också särskilda villkor för driften vid kärnkraftverket.

SSM har under lång tid påpekat ett antal problem vid verket men bolaget har inte lyckats komma tillrätta med dem, och den redovisning om åtgärder som OKG har lämnat in är inte tillräckligt utförlig, anser SSM.

OKG har problem inom flera områden när det gäller säkerhetsarbetet, problem som delvis bottnar i brister avseende ledning, styrning och egenkontroll. Det gör att vi är tvungna att agera. Men problemen är inte så allvarliga att vi ifrågasätter fortsatt drift av bolagets reaktorer, säger Leif Karlsson, enhetschef på SSM i ett pressmeddelande.

OKG ska komplettera och förtydliga åtgärdsprogrammet och redovisa det till SSM senast 2 augusti 2013. Samtidigt ska bolaget redovisa de bakomliggande orsakerna till de brister som finns i säkerhetsarbetet.

Beslutet innebär också att OKG måste redovisa sina återstartsbeslut till myndigheten innan bolaget får återstarta någon av reaktorerna efter ett planerat eller oplanerat stopp.

SSM har i tidigare beslut stoppat driften av kärnkraftverkets reaktor 2 på grund av säkerhetsbrister. SSM:s anmärkningar gällde bland annat brister i underhållet av reaktorns reservkraft i form av dieselgeneratorer och gasturbiner.

Samtidigt har myndigheten gett OKG dispens för att senarelägga vissa moderniseringsåtgärder vid reaktor 1. Myndigheten förlängde tiden till och med den 31 december 2014 eftersom det inte har några säkerhetsmässiga konsekvenser att senarelägga dem.

SSM satte 2006 Forsmark och 2009 Ringhals under särskild tillsyn. För Ringhals del kvarstår det fortfarande. Särskild tillsyn betyder i praktiken att myndigheten koncentrerar resurser av olika slag för övervakning och tillståndsgivning.

TT: Är det inte allvarligt att tre svenska kärnkraftverk hamnat under allmän tillsyn?

Jo, visst är det allvarligt. Men det har sammanfallit med de största moderniserings- och livstidsförlängande projekt som pågått för all kärnkraft i världen. När det gäller Ringhals och Forsmark har man kunnat peka på att den enorma mängden arbete har överbelastat organisationerna, säger Leif Karlsson till TT.

TT: Betyder det att kritiken mot OKG är allvarligare?

De båda andra har gjort sina utredningar och kunnat peka på åtgärder. Nu ställer vi krav på OKG att göra samma sak.

Johan Svenningsson som tillträdde som vd för OKG i maj säger:

Vi ser allvarligt på myndighetens besked och vi har arbetat intensivt med att förbättra våra säkerhetsrutiner under det senaste halvåret. Vi har ett åtgärdsprogram som vi nu kommer att intensifiera ytterligare.

Mer läsning

Annons