Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya nationella mål för svenskarnas läsande

Annons

Regeringen sätter upp nationella mål för svenskarnas läsande. Samtidigt inleds ett nytt försök med e-böcker på biblioteken. Det är ett par av nyheterna i regeringens litteraturproposition "Läsa för livet".

Läsförmågan har sjunkit dramatiskt för svenska skolbarn. Det visade den forskningsantologi "Läsarnas marknad, marknadens läsare", som togs fram som en del av Litteraturutredningen som lades fram förra året.

Nu har regeringen återkommit med sitt svar på hur den utvecklingen ska vändas. Under torsdagen presenterade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) litteraturpropositionen under den pågående Bokmässan i Göteborg.

Den stora satsningarna rymdes dock redan i höstens budgetförslag. Utbildningsdepartementet avsätter sammanlagt drygt 300 miljoner kronor, uppdelat på fyra år, för att kompetensutveckla landets lärare, såväl grundskolans som gymnasiets, i läs- och skrivutveckling.

Det kommer åtminstone att bli en bra skjuts, det är ju inte så att vi befinner oss i ett land där det inte finns skolor, men jag tror att kunskapen när det gäller hur man ska arbeta med barn och unga inte riktigt har funnits, Litteraturutredningen har betytt mycket för att öka kunskapen, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Alla ska bli bättre

Regeringen sätter också upp nya nationella läsmål: svenskarna ska bli bättre på att läsa, och alla ska, oavsett bakgrund, och utifrån sina egna förutsättningar, få möjlighet att utveckla sin läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.

En myndighet ska få i uppdrag att följa upp de åtgärder som görs utanför skolan.

Däremot går regeringen inte på Litteraturutredningens förslag om att målen ska vara uppfyllda senaste 2018.

Jag hoppas att vi nu åtminstone slipper se en ökad nedgång, och att en ökad medvetenhet gör att det börjar vända, säger Lena Adelsohn Liljeroth som menar att allt inte gått att lösa med politiska medel. Om det är så, som Läsrörelsen säger, att på 1980-talet läste 80 procent av föräldrarna för sina barn och att det har sjunkit till under hälften, då är det en rejäl varningssignal. Här behövs en medvetenhet, en läskampanj och det bidrar vi gärna med.

E-böcker via Libris

Helt nytt i propositionen är att Kungliga biblioteket får 2 miljoner kronor för att inleda en försöksverksamhet kring att förmedla e-böcker via den nationella katalogen Libris. Även upphovsrättsligt fria böcker ska finnas där. De flesta remissinstanser tillstyrker att Sveriges Kommuner och Landsting företräder biblioteken i de komplicerade förhandlingarna med förlag och författare.

Mer läsning

Annons