Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny storm kring Junselevargen

Skyddsjakten på Junselevargen och hennes partner har redan överklagats av två föreningar – Nordulv och Wolf Army Sweden.
Samtidigt får fjolårets beslut till skyddsjakt stöd i Kammarrätten.
Tidigast på måndag kan jakten dra i gång.

Annons

Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på de båda Junselevargarna fattades under torsdagen. Redan samma kväll inkom en överklagan från föreningen Nordulv, som även överklagade fjolårets beslut på skyddsjakt. Under fredagen kom ännu en överklagan, från föreningen Wolf Army Sweden.

– Precis som i fjol tycker vi att den skada som vargarna åstadkommer är begränsad. Man måste kunna tolerera en liten förekomst av rovdjur även i renbetesområden, säger Nordulvs ordförande Jakob Norstedt-Moberg.

– Tiken är genetiskt viktig för den svenska vargstammen. I år rör det sig dessutom om två vargar med möjlighet att få valpar. Det är en helt annan situation som vi tycker är mycket allvarligare.

Föreningen har även skickat en begäran om inhibition av beslutet. Inhibitionen – om den beviljas – innebär inte att beslutet upphävs utan enbart att verkställandet, i det här fallet själva vargjakten, skjuts upp. Beslut om inhibition fattas av Förvaltningsrätten.

På Länsstyrelsen berättar man att jakten i alla händelser kan starta tidigast på måndag.

– Först måste det fattas ett verkställighetsbeslut, säger enhetschef Irene Hedlund.

– Men om inget annat inträffar kan skyddsjakten inledas till veckan. Förhållandena är just nu relativt bra i området, men man vet ju aldrig hur det ser ut efter helgen.

Redan i fjol fattade Naturvårdsverket beslut om skyddsjakt av Junselevargen. Det var Vilhelmina södra sameby som ansökt om skyddsjakt, eftersom vargen hade attackerat och dödat renar i området runt Junsele. Vargens närvaro innebar också att renhjordar splittrades och stressades upp, vilket innebar stora problem för de renskötande samerna.

Jakten avbröts dock efter åtta dagar, då Förvaltningsrätten stoppade det hela. En tid senare beslutade rätten att upphäva Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt helt och hållet.

Under fredagen fattade Kammarrätten i Stockholm ett helt annat beslut, som stödjer Naturvårdsverkets linje när det gäller fjolårets skyddsjakt. I en nyligen avkunnad dom har rätten kommit fram till att det i februari 2013 fanns grund för den jakt som påbörjades.

"Skadan i form av bl. a. dödade renar innebar en allvarlig skada och vid tiden för Naturvårdsverkets beslut fanns inte någon annan lämplig lösning än skyddsjakt", skriver Kammarrätten i ett uttalande.

"Kammarrätten anser dessutom att jakt... inte kunde förvärra den ogynnsamma bevarandestatusen eller förhindra återställandet av en gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen. Detta trots att vargen är viktig för den svenska vargstammen."

Gunilla Svahn Lindström, kammarrättslagman, berättar att fallet är så intressant ur juridisk synpunkt att man valt att fatta ett beslut trots att tiden egentligen gått ut.

– Det finns ett prejudicerande intresse eftersom det saknas ett liknande fall med vägledande avgörande, säger hon.

– Vår dom kan ha betydelse för framtida beslut, men just nu ligger avgörandet hos Förvaltningsrätten.

Mer läsning

Annons