Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ny detaljplan för resecentrum i Kramfors

När Ådalsbanan genom Kramfors nu ska rustas upp står centrum inför stora förändringar. Ett nytt resecentrum ska byggas liksom en pelarbro över både Riks 90 och järnväg. Kommunen har därför tagit fram ett förslag till ny detaljplan över området kring järnvägen.

Det nya resecentret ska ligga vid det nuvarande stationsområdet. Den nuvarande stationsbyggnaden byggs om och dessutom ska en byggnad för bussgods samt mindre väntkurer för busspassagerarna uppföras på området.

Eftersom resecentret är tänkt att bli en knutpunkt även för busstrafiken ska en cirkulationsplats anläggas söder om stationsbyggnaden. Detta för att linjebussarna ska kunna vända. Dessutom planeras för flera parkeringsplatser i anslutning till resecentret.

Den ökade tågtrafik som upprustningen av Ådalsbanan, tillsammans med Botniabanan, gör att en planskild korsning behövs vid södra infarten till Kramfors. Därför ska en pelarbro byggas som ska ansluta till Ringvägen. Den nuvarande korsningen Riks 90 - Ringvägen stängs och på östra sidan av järnvägen, där bron ansluter till nuvarande Ringvägen, byggs en cirkulationsplats.

Korsningen mellan Järnvägsgatan, Jättestagatan och Riks 90 blir kvar och blir den nya södra infarten till Ringvägen. Den byggs dock om och det ska också lämnas plats för att i framtiden kunna bygga en cirkulationsplats även där.

Den omdiskuterade järnvägskorsningen på Torgatan blir kvar. Den södra övergången för gång- och cykeltrafik stängs dock och ett stängsel sätts upp för att förhindra fortsatt användning. Stängsel blir det också längs järnvägsspåret genom hela planområdet. Detta för att förhindra att folk korsar spåret på fel ställen.


MARGARETA CRONQUIST
070-650 24 61