Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nu tar vi krafttag för skolan

Kommunfullmäktige kan på måndag ge klartecken för en bättre skola i Härnösand. Det gäller ett samlat gymnasium och en nystart för alla elever i årskurs 7-9 i nyupprustade och moderna skolenheter.

Förväntningar på dessa avgörande beslut är stora, inte minst bland lärare och medarbetare. Det är en mycket stor satsning. Fastighetsägarna kommer investera 150 miljoner för att kunna leverera fräscha och ändamålsenliga lokaler.

Tar fullmäktige beslutet på måndag markerar det att vi nu prioriterar skolans utveckling, ökad måluppfyllelse för eleverna och attraktiva arbetsmiljöer. Det är en långsiktig satsning, och det finns inte mer tid att förlora.

Planeringen för denna förflyttning har pågått i flera år. Många dialoger har förts med önskemål om hur lokaler ska vara anpassade. Tidsplanen ska ta hänsyn till pågående utbildning och minimera störningar av skolresultaten. Fördjupad planering följer och byggnationerna beräknas ske 2016 och 2017.

Arbetet i skolnämnden för skolans utveckling har präglats av stor enighet över partigränser. Vi har varit överens om nödvändigheten av att samla alla goda krafter för att åstadkomma något nytt och att lämna föråldrade strukturer.

Liknande förändringar är på gång i flera andra kommuner och uttrycker hur avgörande det är att ge attraktion och goda förutsättningar för utbildningsverksamhet.

Många av de som nu funderar på att flytta till Härnösand ställer frågan om styrkan och kvalitéen i våra skolor. Kommunens nyantagna mål markerar att vi svarar upp mot detta, att vi ska vara ”Kunskapsstaden där alla kan växa”.

De förhandlingar som skett med fastighetsägarna har gett oss ett resultat som gör det ekonomisk möjligt att genomföra detta stora projekt. När förändringen är klar beräknas den årliga hyresnivån ökat med 3,4 miljoner.

Detta kan ställas i relation till skolans totala budget på 534 miljoner varav 75 miljoner gäller lokaler. Vi kommer att få mycket för pengarna.

De nu tänkta lokalförändringarna är inte det enda skolnämnden agerat för under senaste åren. En rad starka initiativ har tagits och i många små steg har inre kvalitéer utvecklats för att lyfta skolan. Det har rört utveckling av lärstilar, värdegrundfrågor och attityder.

Barn i behov av särskilt stöd har getts bättre förutsättningar och elevhälsan har kraftigt förstärkts.

Barn i förskola med föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga har getts ökad tid.

Kulturen har lyfts in i skolans inre struktur, hemspråksundervisning har upprättats och ökat mottagande av utrikesfödda barn möts med särskilda insatser. Listan kan göras lång. Nu gäller det de stora strukturerna.

Den politiska enighet som rått under arbetet med skolans framtida lokaler har sedan frågan hanterats i kommunstyrelsen delvis förbytts i motstånd från de borgliga partiernas sida. Det förvånar oss, och det är vår förhoppning att vi ska undvika ett onödigt partipolitisk spel som förflyttar fokus från våra barn och ungdomars bästa till något helt annat.

Ingen satsning är mer framtidsinriktad än den vi gör för en bra skola. Det brukar alla vara överens om.

Nu satsar vi på skolan! Det är en nyckelfråga när vi bygger en hållbar framtid.

Fred Nilsson

kommunstyrelsens ordf. (S)

Amanda Lind

kommunstyrelsens vice ordf. (MP)

Ingrid Nilsson

majoritetsföreträdare kommunstyrelsen (V)

Ann-Christine Myrgren

skolnämndens ordf. (S)

Åke Hamrin

skolnämndens v ordf. (V)

Ninni Smedberg

majoritetföreträdare skolnämnden (MP)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel