Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nu har saneringen börjat

Efter åratal av förberedelser är saneringen av den förgiftade Mariebergssågen nu i gång.
Arbetet kommer att ske i etapper och vara klart om två till tre år.
– För den första etappen har vi fått 30 miljoner kronor av Naturvårdsverket. Men vi hoppas på mer pengar och totalt beräknas saneringen hamna på 135-145 miljoner kronor, säger Staffan Östman som är kommunens tekniska chef.

Han glädjer sig över att det praktiska jobbet är i gång och säger att många i Marieberg också tycker det är skönt att problemet åtgärdas. Det har varit en turbulent tid sedan miljögifterna upptäcktes 2004 och industriområdet klassades som Sveriges mest dioxinförgiftade.

Den första etappen innebär att gräva om en bäck så den inte ska rinna genom de svårast förgiftade området, samt att riva det dioxinimpregnerade torkhuset.

Just nu bygger entreprenören en del vägar som behövs för jobbet och med att sätta upp en speciell manskapsbarack med luftsluss där man kan byta till rena kläder.

Saneringen kommer att genomföras med höga säkerhetskrav.

– Just nu har vi fyra personer från en underentreprenör, Covare, som arbetar med att dammsuga torkhuset invändigt, säger Peter Larsson hos entreprenören RSG 90.

Han berättar att nästa steg blir att bila bort två centimeter av väggarna och golven där dioxinet trängt in. Sedan tas nya prover för att se om man fått ren betongen, annars bilas ytterligare betong bort.

– Det arbetet sker med hjälp av skyddskläder och i ett tält med undertryck för att inget ska spridas i omgivningen.

När man sedan bedömer att dioxinet är borta kommer huset att rivas och krossas, varefter materialet används som utfyllnad.

Staffan Östman berättar att man ska gräva bort jord på en fem meter bred sträcka, lägga markduk och sedan fylla på med ny jord och låta bäcken passera genom de rena massorna.

Den förorenade jorden ska sedan köras till Umeå och deponeras på en speciell deponi för förorenade jordar.

Även på campingen intill, som påverkas av gifter från en gammal spåntipp, har en bäck grävts om och lagts i en kulvert

Förhoppningen är att det första steget ska vara avslutat i oktober eller november månad.

Sedan är det bara att hoppas att Naturvårdsverket skjuter till mer pengar för nästa års arbete. Och att länsstyrelsen och SCA kommer överrens om hur stor del av saneringen som verksamhetsutövaren SCA ska vara med om att betala. Från statens sida har man fört linjen att SCA ska betala 25 procent av kostnaderna.

Fakta/Mariebergsågens miljögifter

Det miljö- och hälsofarliga dioxinet kommer från den pentaklorfenol som sågverket använde ända in på 1970-talet för att doppa virke i och på så sätt förhindra blånadssvamp. Impregneringsmedlet var dock förorenat av dioxiner som hör till de giftigaste ämnen människan överhuvudtaget känner till.

Dioxin finns nu i både marken och i byggnaden. Undersökningar har också visat att miljögiftet förs vidare ut i Ångermanälven och att Mariebergssågen är den nu största enskilda kända källan i Sverige för läckage av dioxiner till havet.

Men här finns även andra gifter och tungmetaller, som kvicksilver, arsenik, koppar, bly nickel och polyaromatiska kolväten.

Beslutet om hur mycket som ska saneras är en "kompromiss" där målsättningen är att rena ungefär 84 procent av dioxinet i marken och 41 000 kubikmeter jord.

I praktiken innebär det att 41 av de 252 gram dioxiner som beräknas finnas i området fortfarande finns kvar efter saneringen