Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nu avgörs fiskodlingsstriden

Vindkraft och fiskodlingar väcker mycket starka känslor runt om i Ångermanland.

Många känner sig störda och är rädda om sin miljö. Snart kommer det också att smälla rejält. För nu är det dags för beslut angående flera ansökningar om större fiskodlingar.

– Det vi hunnit längst med är Köpmanholmen, där tror jag på ett beslut innan augusti månads utgång, säger Bengt Gruvin som är sakkunnig i miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen.

Det är där besluten om fiskodlingarna ska tas. Miljöprövningsdelegationen är som beslutsfattare fristående från länsstyrelsen, något av en egen "myndighet".

– Om alla ansökningar beviljas innebär det att mängden odlad regnbåge i länet skulle öka från 2350 ton i dag till 3600 ton.

Så mycket lär det knappast bli, men helt klart är det stora frågor ur miljösynpunkt.

För Köpmanholmen finns en ansökan om att öka odlingen från 600 till 1000 ton per år. Likaså finns en ansökan om att flytta odlingen av större slaktfisk från Köpmanholmen till två lägen vid Hummelvik och/eller Älgön.

Det diskuteras också alternativ för produktion av yngel och övervintring av fisk vid den gamla och skyddade odlingen i Köpmanholmen.

Här har ansökan varit ute på remiss i omgångar och är färdigbehandlad. I slutet av augusti är beslutet troligen färdigt. Länsstyrelsen har i sitt yttrande föreslagit att godkänna de nya platserna för odlingen, men säger i sitt remissvar nej till en utökning.

Nästa ärende på tur i länet är odlingarna hos Mjällomsfisk i Omnefjärden.

Här ville ursprungligen Mjällomfisk starta en helt ny fiskodling utanför Rävsön. Massor av remissyttranden från boende och organisationer kom in om den nya odlingen vid Rävelviken vid Rävsön och motståndet var kompakt. Det förslaget har nu dragits tillbaka av sökanden. Återstår gör en ansökan om att utöka den befintliga odlingen vid Brattberget till 800 ton.

Länsstyrelsen sade i sin remiss ja till fortsatt odling av 400 ton vid Brattberget, men nej till en utökning där och nej till nya odlingen vid Rävelviken. Kommunen har också sagt nej till nya odlingen vid Rävelviken, men tycker miljöprövningsdelegationen ska säga ja till en utökning vid Brattberget med ytterligare 200 ton. I och med bolagets återtagande i våras av ansökningen om den nya odlingen försvinner den delen av ärendet ur hanteringen.

– Under oktober månad fattar vi troligen beslut i det ärendet.

När det gäller Mjältösundet fick Ålandsfisk för några år sedan ja för två av fyra sökta lägen. Nu vill man utöka från 1200 till 1500 ton per år.

Där har handläggningen inte hunnit lika långt.

– Vi har begärt in kompletteringar och jag tror vi kan kungöra ärendet i slutet av året för att sedan få in remissvaren. Ett beslut är nog att vänta under 2014.

FAKTA

Så vill fiskodlingarna utöka

* Köpmanholmen. Nytt tillstånd med större produktion än i dag. Sökande: Ålandsfisk

* Mjältösundet. Utökning av odling. Sökande: Ålandsfisk

* Mjällom. Utökning av odling i Omnefjärden. Sökande: Mjällomsfisk

Till detta kommer odlingen vid Hemsön, som ägs av Ålandsfisk. Ett tidigare ärende om en tredubbling av odlingen slutade i två överklaganden och att mark- och miljödomstolen upphävde hela miljöprövningsdelegationens beslut.

Det som nu gäller är det gamla tillståndet på 80 ton, varav 30 i praktiken kan utnyttjas. Samråd inför en ny ansökan om utökning har hållits med myndigheterna.

I Nätrafjärden finns också en mindre fiskodling, ett familjeföretag. Där har man ett tillstånd på 150 ton per år, men efter ett sabotage där fisken släpptes ut för några år sedan odlas nu mindre än 50 ton per år.