Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nordea dubblar sparprogrammet

Annons

Nordea redovisade en lägre vinst än väntat för fjärde kvartalet 2013. Nu ska banken dra åt svångremmen dubbelt så hårt som tidigare aviserat - men utdelningen ska upp.

Den här rapporten var inte så märkvärdig. Det var lite en besvikelse, både i kvartalsresultatet och i utdelningen jämfört med vad vi analytiker som kollektiv hade räknat med, säger Mats Anderson, bankanalytiker på aktiemäklaren Kepler Cheuvreux.

Utan de höjda sparambitionerna hade nedgången varit ännu djupare, tror han.

Bankkoncernen redovisar en rörelsevinst på 1 006 miljoner euro, motsvarande cirka 8,8 miljarder kronor. Det kan jämföras med vinsten på 1 034 miljoner euro motsvarande period 2012.

Analytiker hade enligt Reuters i genomsnitt räknat med 1 103 miljoner euro.

Siffrorna som sådana är väldigt stabila, stabila kostnader och stabila inkomster, säger koncernchefen Christian Clausen.

Det effektiviseringsprogram som lanserades i fjol ger enligt Clausen bättre resultat än plan. Men målen för programmet lyfts nu till besparingar på 900 miljoner euro, upp från 450 miljoner euro.

Det ska dra ned kostnaderna med 5 procent 2015.

Nordeas så kallade Plan 2015 kommer att innebära att Nordea gör sig av med tusentals anställda på sina sju hemmamarknader, inklusive Sverige. Exakt hur många det blir vill Clausen inte uppge - detaljerna är inte klara.

Vi har de sista 2-3 åren reducerat personalen med cirka 2 500 anställda. Och de kommande 2-3 åren kanske blir på samma nivå, men jag vet inte precis. Vi har inte gjort färdigt planen ännu, säger Clausen till TT.

Aktien sjunker med 2,6 procent i eftermiddagshandeln.

Enligt Christian Clausen har Nordea under 2013 skyddat sina bolånekunder från kostnaderna för de höjda kapitalkrav som har införts.

Vi har sänkt räntorna mycket mer än Riksbanken. Vår marginal har inte gått upp. Vi har ju absorberat de nya kapitalkraven utan att öka räntorna. Vi har i realiteten faktiskt sänkt marginalerna, om man ser till kapitalkraven, säger han.

De höjda kapitalkraven har i kombination med det låga ränteläget pressat ned Nordeas avkastning på eget kapital, från 11,6 procent 2012 till 11,0 procent 2013. Bankens ambition är att med nuvarande ränteläge kunna ha en avkastning på eget kapital på 13 procent.

Vi är på väg mot det med den plan vi har. Men det är klart, så länge räntorna fortsätter ned får det de här effekterna.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 0:43 euro per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 0:34 euro per aktie.

En sådan utdelning på 56 procent av vinsten ligger nästan 20 procentenheter under konkurrenten Swedbanks 75 procent. Clausen räknar med att Nordea successivt kommer att få upp andelen som går till ägarna och utlovar besked när framtida regelverk för kapitalkrav klarnat. Men han vill inte lova att Nordea ska överträffa Swedbank på denna punkt.

Vi har sagt att vi kommer att öka de kommande åren, men vi ska också ha en balans när det gäller kapitalet. Vi återkommer till detta. Nu har vi höjt i år och tycker vi har en bra balans.

TT: Har ni överskottskapital?

Ja det har vi. Vi har 14,9 procent i kärnprimärkapital och med den låga efterfrågan på lån har vi inte behov av så mycket mer. Vi är långt över de krav regleringen ställer och ökar inte utlåningen har vi inte behov av det kapitalet.

Anställda på Nordea är oroade för uppsägningar och en mer pressad arbetssituation för de som blir kvar efter de nedskärningar som planeras av vd Christian Clausen, skriver Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius i ett pressmeddelande. Hon ser även en risk för att "ett alltför ambitiöst sparprogram" leder till försämrad kundservice och minskad lojalitet och nöjdhet bland kunder. Enligt Boëthius bör Nordeas ledning pedagogiskt förklara varför så stora besparingar behövs.

"Vi tror nämligen inte som vd Christian Clausen, att alla förstår sambandet mellan ett sparprogram på 8 miljarder kronor och en utdelning på 15 miljarder kronor till aktieägarna", skriver hon.

Fakta: Mer ur rapporten

Räntenettot steg till 1 390 miljoner euro, från 1 382 miljoner euro. Det var i linje med analytikernas förväntningar, enligt Reuters enkät. Provisionsnettot ökade till 703 miljoner euro, från 682 miljoner euro.

Totalt uppgick intäkterna till 2 469 miljoner euro, jämfört med 2 570 miljoner euro motsvarande period året före.

Kostnaderna sjönk till 1 283 miljoner euro, från 1 295 miljoner euro. Kreditförlusterna minskade till 180 miljoner euro, från 241 miljoner euro.

Mer läsning

Annons