Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

MP: Vi tror på Sollefteå sjukhus – det ska utvecklas, inte avvecklas

Artikel 22 av 45
Valet i Sollefteå 2018
Visa alla artiklar

Annons
MP i Västernorrland skriver om hur de vill se Sollefteå sjukhus utvecklas.

Miljöpartiet i Västernorrland har träffat personal på Sollefteå sjukhus för att skapa oss en bild av hur de ser på sjukhusets framtid och hur vi politiker ska kunna stödja dem i att utveckla sjukhuset.

Vi mötte en stark framåtanda och en optimistisk inställning. Vi vet att det finns en besvikelse och bitterhet hos många över de neddragningar som sjukhuset drabbats av. En del av personalen har slutat av den orsaken. Uppfattningen hos dem vi mötte är att många som har slutat kan tänka sig att återvända om man känner att Region Västernorrland tydligt visar att man vill utveckla och inte avveckla Sollefteå sjukhus.

Miljöpartiet vill utveckla och inte avveckla Sollefteå sjukhus.

I våra möten fann vi också en frustration över att den vård och utveckling som verkligen finns på sjukhuset inte syns i media och hur svårt det är för den informationen att komma fram till de som bor i länet. Detta har stor påverkan för möjligheterna att rekrytera personal och de svårigheterna är i sig ett hot mot verksamheten.

För oss i Miljöpartiet är det viktigt att den vård vi beslutat om också görs tillgänglig för de som bor i regionen.

För oss i Miljöpartiet är det viktigt att den vård vi beslutat om också görs tillgänglig för de som bor i regionen. Vi accepterar inte att vårdplatser läggs ner permanent för att det inte går att bemanna. Därför måste satsningarna för att bemanna organisationen intensifieras. Vi vill göra nya försök att förmå Mittuniversitetet att förlägga sjuksköterskeutbildning till Sollefteå för att säkra att det finns sjuksköterskor, inte bara för Sollefteå, utan också för primärvården, hemsjukvården – hela den sammanhållna vårdkedjan.

Vi vill också ge ökat mandat åt lokala chefer att rekrytera självständigt. Bättre möjligheter att rekrytera ger förutsättningar för en utökning av vårdplatser för många av de patienter som nu transporteras till Sundsvall eller Örnsköldsvik. Fler vårdplatser ger möjligheter att kunna observera och bedöma patienter som kommer in akut, men men även att vårda andra patientkategorier, exempelvis multisjuka äldre och patienter i livets slutskede, som får sitt tillstånd försämrat av långa transporter till annat sjukhus.

Vi vill ge de lokala cheferna mandat att gemensamt över länsklinikgränserna, utarbeta förslag och riktlinjer för hur ett utökat antal vårdplatser kan utformas.

Ett litet sjukhus har många fördelar ur arbetsmiljösynpunkt.

Ett litet sjukhus har många fördelar ur arbetsmiljösynpunkt. Kontaktvägarna mellan verksamheterna är enklare och blir därmed effektivare, arbetstrivseln blir större. Detta i kombination med vetskapen att sjukhusets framtid är tryggad skulle underlätta rekrytering av den personal verksamheterna behöver.

En ytterligare åtgärd som vi vill gå vidare med och utveckla är det glesbygdsmedicinska center som regionen beslutat ska finnas på Sollefteå sjukhus.

Sammantaget ser vi att personalen på Sollefteå sjukhus har många kreativa idéer och konstruktiva förslag till lokala lösningar, som är bra för patienterna, personalen och verksamheten i hela länet. Vi vill främja ett sådant arbete som i hög grad överensstämmer med vår vision om en nära och jämlik vård i Region Västernorrland.

Brita Wessinger, Tina Hellberg, Myriam Estrella-Näslund, Folke Nyström, Thomas Holmberg, Marianne Melander

kandidater till regionfullmäktige för Miljöpartiet de gröna i Västernorrland

 

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons