Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Mörkertalet är stort vid hatbrott"

– Mörkertalet är stort vid hatbrott. Dessutom är det svårt att mäta förändrade attityder och värderingar hos människor, menar Klara Klingspor, Brottsförebyggande rådet.

Annons

176 våldsbrott, 318 olaga hot, 171 ärekränkning, 25 hets mot folkgrupp – alla inom brottskategorin homo-, bi- och hetero under 2010.

Från mitten av 2000-talet och fram till 2009 ökade hatbrotten med homofobiska, bifobiska och heterofobiska motiv i riket. Toppen nåddes 2009 med 1060 fall, däremot sjönk siffran förra året och slutade på 770 fall.

Sedan 2008 finns även en punkt där transfobiska brott noteras och där går det bara uppåt för varje år, förra året noterades 31 fall.

Att förebygga rasism, främlingsfientlighet och homofobi är ett svårt och känsligt arbete är Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) åsikt, menar Klara Klingspor.

Vilka brott är de vanligaste mot HBTQ personer?

– Vanligaste homofobiska hatbrotten 2010 var olaga hot och ofredande (41 procent), följt av våldsbrott och ärekränkning (23 respektive 22 procent). Olaga diskriminering var den brottstyp som förekom i lägst utsträckning.

Vad kännetecknar ett hatbrott?

– Ett hatbrott kan vara allt från ett mord till kränkande klotter på någons husvägg - det är motivet till brottet som avgör om det är ett hatbrott eller inte.

Ser ni några trender om hatbrott mot homo- bi och transpersoner ökar eller minskar?

– Under 2010 identifierades drygt 750 anmälningar som bedömdes ha ett huvudbrott med homofobiskt motiv. Utvecklingen de senaste 10 åren visar att anmälningarna har haft en uppåtgående trend.

– Den uppåtgående trenden avstannade dock mellan 2008 och 2009. Jämfört med föregående år har anmälningarna minskat med 27 procent.

Kan ni se någon skillnad i typen av hatbrott i storstäder respektive mindre städer?

– Trots att Stockholms län har flest antal anmälda hatbrott kan man inte, utifrån resultaten i hatbrottsstatistiken, säga att hatbrott är en typ av brottslighet som enbart förekommer i storstadslänen.

– Det finns även en redovisning av anmälningar utifrån kommuner. Du kan läsa mer om det i senaste rapporten, i avsnittet om regional redovisning.

Har ni någon idé om hur man kan minska denna typen av brott?

– När det gäller förebyggande arbete tas inte det upp i hatbrottsstatistikens publikationer. Det finns en tidigare idéskrift om detta med ett temakapitel om hatbrott. Bifogar denna till dig i mejlet.

BRÅ har gett ut en idétidskrift om lokalt brottsförebyggande arbete, en del tar upp just arbetet mot hatbrott.

Annons