Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Modern IT teknik för Jobb och utveckling i hela landet

Annons

Informations- och kommunikationsteknik är en grundförutsättning för att stärka konkurrenskraften och välfärden i hela landet. I dag sker tillväxt och generationsväxling i både företag och offentlig sektor parallellt med urbaniseringen. Till exempel visar hela norra Sverige liksom andra delar av Europa brist på arbets¬kraft. Framtida tillväxt kräver hög kompetens och högkvalitativ infrastruktur för IT och telefonikommunikationer för tillväxt i hela landet.

Det är en viktig del för vår Socialdemokratiska målsättning om en kunskapsbaserad ekonomi präglad av tillväxt. IT skapar förutsättningar för ett avancerat tjänsteutbud inom näringsliv, såsom handel inom spel och design. Men även offentlig sektor och sjukvården är beroende av att exempelvis e-hälsan kan fortsätta att utvecklas.

I dag har vi en situation som där vissa kommuner framsynt har investerat i fibernät, men skillnaderna i landet är stora. 2011 hade omkring 53 procent av befolkningen i områden inom tätort och i småorter möjlighet till den faktiska överföringshastigheten 50 Mbit/s. Motsvarande andel i områden utanför tätort och i småorter var bara cirka 12 procent.

Vi behöver tydlig politisk styrning för att överbrygga de digitala klyftorna. Det ska alltid gå att använda mobiltelefon och datakommunikation i hela Sverige. Framtidens behov kommer dessutom att vara minst 100Mbit/s, vi måste politiskt driva dessa frågor hårdare.

Trådlösa tjänster har tagit över inom både telefoni och bredband. Nu finns drygt 3 miljoner smarta telefoner i landet, som ger oss internet på fickan. Dessa banar vägen för allt fler tjänster, men kräver en fungerande bredbandsstruktur. Gällande lagstiftning har gett stora brister i mobiltäckningen, med en avreglering följer en marknad på kapitalismens grund, det måste löna sig att erbjuda tjänster för operatörerna. Det har gjort att de mobila operatörerna i huvudsak har investerat i och kring de befolkningstäta regionerna.

Eftersom det idag inte finns några krav på operatörerna för tillgänglighet i mobilnätet måste staten ge Post och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att säkerställa att det finns fullgod mobiltäckning i hela landet, till hög kvalité, och ge vite till operatörer som inte sköter sig. Det måste även ställas krav på samarbete mellan operatörerna.

Ett förslag är ett marknadsägt bolag för utbyggnad och drift av stamnäten.

Medan stora brister fortfarande hittas i mobil- och bredbandsnät, avvecklas det fasta nätet. Abonnenterna tvingas övergå till mobilt nät, även de med behov av trygghetslarm. Under höst- och vinterstormarna har det visat sig att strömlösheten innebär att telefonerna och därmed även trygghetslarmen inte fungerar efter ett par timmar. Att dessutom en avgrävd kabel i en del av landet kan helt släcka IT och telefonin i andra delar av landet, med stora konsekvenser för handel och sjukvård som följd. Detta duger inte i ett solidariskt samhälle!

Vårt mål är att Sverige blir ett kvalitativt och hållbart informationssamhälle, med fungerande mobiltelefon och datakommunikation för alla, oavsett vart du bor.

Socialdemokraterna i Västerbotten

Socialdemokraterna i Norrbotten

Socialdemokraterna i Västernorrland

Socialdemokraterna i Gävleborg

Socialdemokraterna i Jämtland

Socialdemokraterna i Dalarna

Mer läsning

Annons