Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moderaterna vill stärka åkerinäringen

/

Annons

Sverige behöver lastbilen för industrin, jobben och konkurrenskraften. Därför säger vi nej till en lastbilsskatt och förslaget att höja dieselskatten då detta hotar de svenska jobben och tillväxten. Vi moderater och alliansen i riksdagens trafikutskott har lagt en rad konkreta förslag för att i stället stärka konkurrenskraften för den svenska åkerinäringen.

Stefan Löfven regerar med Miljöpartiet och är tydligen beredd att offra så väl flyget som åkerinäringen för att hålla ihop sin regering. Man planerar att lägga ner flygplatser, stoppa vägbyggen, införa nya lastbilskatter och dessutom höja dieselskatterna som redan i dag är Europas högsta. Cirka 80 procent av alla inrikes godstransporter sker med lastbil. Sverige är ett stort och glest land som har stort behov av vägar och lastbilar för att fungera.

Moderaterna vill nu gå vidare för att stärka åkerinäringen, skapa bättre konkurrensvillkor för svensk åkerinäring och få bort de olagliga transporterna:

– Vi vill införa möjligheten till längre och tyngre lastbilar i Sverige. Detta ökar konkurrenskraften för svenska företag och bra för miljön. Finland har redan gjort detta. Tyvärr har regeringen valt att återigen förhala frågan genom att ytterligare en gång utreda frågan.

– Vi vill ha en översyn av tillämpningen av kör- och vilotider, vi måste tolerera lite avvikelser utan att bötfälla våra åkerier. Danmark har en bättre tillämpning av kör- och vilotiderna på upp till 5 procents avvikelser. Kan Danmark ha de reglerna så kan Sverige ha det. Detta förslag motsatte sig S-MP-V.

– Vi vill också ha en total översyn av Transportstyrelsens arbete och tillämpning vid kontroller av yrkesmässig trafik. Här måste transportstyrelsen höja sin kompetens, använda rätt kontrollverktyg och se över nivåer på straff och böter. De har själva konstaterat att de varit för stelbenta i sina bedömningar. Men denna översyn ställde inte S-MP-V-SD upp på. De fyra partierna gick hand i hand där och ställde inte upp på översynen trots många protester från åkerier i Sverige.

– Vi ville även att lastbilskontrollerna på våra vägar skulle bli bättre, fler och mera prioriterade från polisen för att komma åt de olagliga åkerierna från våra vägar som i dag konkurrerar ut de lagliga. Men även här stoppade S-MP-V och Sverigedemokraterna det förslaget.

Alliansen har redan tidigare fått igenom sina förslag om klampning, krav på frakthandlingar i bil och sanktionsavgifter om man bryter mot cabotagereglerna. Vi kräver också att man utökar klampningen till längre än 24 timmar vid behov.

Moderaterna och alliansen säger nej till nya skatter på svensk åkerinäring, vi vill i stället stärka konkurrenskraften, se över transportstyrelsens tillämpning av reglerna och öka polisens vägkontroller för att få bort den olagliga lastbilstrafiken från våra vägar.

Jessica Rosencrantz (M)

Vice ordförande i Trafikutskottet

Sten Bergheden (M)

Yrkestrafik ansvarig i Trafikutskottet

Lena Asplund (M)

Riksdagsledamot, Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons