Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Miljöpartiet

Annons

Har du egna frågor till politikerna? Ställ dem här

1. Vad är den viktigaste insatsen för att förbättra folkhälsan i Västernorrland?

Det är svårt att se en specifik insats som är avgörande, man behöver se till en större helhet. För en förbättrad folkhälsa krävs bra välfärdsarbete som innebär att människor har möjligheter till utbildning, arbete, kultur och ekonomisk trygghet. Vi behöver arbeta för en ren och giftfri miljö och vi behöver arbeta med insatser som ger stöd i att utveckla och bevara en god livsstil med avseende på bland annat rörelse, kost, alkohol och stress.

2. Hur tänker ni agera för att rädda ett fullvärdigt akutsjukhus i Sollefteå?

Vi behöver fortsätta utveckla en arbetsfördelning inom specialistvården i länet. Då ska också förutsättningarna för de tre sjukhusen beaktas. Vi kommer att arbeta för en hållbar regional utveckling i hela länet. Genom satsningar på klimatomställning, utbildning, kultur, transporter och gröna jobb vill vi verka för att fler ska välja att bo kvar och flytta till Västernorrland, både till städerna och till landsbygden. Då stärker vi det långsiktiga underlaget för de tre akutsjukhusen.

3. Var står ni i regionfrågan? Vill ert parti gå vidare och bilda region med de fyra nordligaste länen?

Vi vill fortsätta verka för en samordning av de regionala utvecklingsfrågorna i Västernorrland. Med ett direktvalt regionfullmäktige kan beslut om regionala utvecklingsmedel fattas så nära befolkningen som möjligt. Vi vill ha ett aktivt förberedelsearbete inför regionbildning som stärker kontakten och samarbetet mellan kommunerna och olika aktörer. Ett fördjupat samarbete inom länet och med övriga Norrland måste fortsätta med kraft, oavsett när och hur beslut om regionbildning fattas. Miljöpartiet ser att det finns stora utvecklingsfrågor som måste drivas och samordnas i hela Norrland. Vi utesluter därför inte regionbildning som är större än nuvarande Västernorrlands län.

4. Är ni beredda att höja skatten för att klara vården?

I första hand gäller det att säkra en god kontroll över ekonomi, resursutnyttjande och organisation. Genom att satsa på folkhälsa och underlätta för en förbättrad livsstil, minskar risken att bli sjuk. På det sättet får landstinget mer resurser att ta hand om dem som har behov av sjukvårdens resurser. Vi ser stora utmaningar för den framtida finansieringen av landstingets verksamheter. Vi är beroende av den nationella politiken och hur förutsättningar kan tänkas utvecklas med tanke på statsbidrag samt befolkningsutveckling. Vi kan inte utesluta en höjning av landstingsskatten, men vi vill i första hand pröva andra åtgärder.

5. Vilka partier kan ni tänka er att samregera med i landstinget? Vilka kan ni inte tänka er?

Vi går till val som egen grön kraft. Vi söker samarbeten där vi får möjlighet att genomföra den politik som våra väljare gett oss mandat att genomföra. Vi har sagt att vi inte ska samarbeta med SD.

6. Var tror ni Sjukvårdspartiets väljare lägger sin röst i detta val?

Det är svårt att spekulera i, men vi hoppas att de lägger sin röst på ett parti som vill satsa långsiktigt på god vård, folkhälsa och grön omställning.

7. Bedömer ni att Västrainitiativet kan komma in i fullmäktige?

Vi vill inte spekulera i den frågan.

8. Tror ni att Sverigedemokraterna kommer in?

Vi vill inte spekulera i den frågan.

9. Vad är den viktigaste valfrågan i landstingsvalet enligt er?

Att satsa långsiktigt på folkhälsa ,både den fysiska och psykiska med en grön omställning som ger livskvalitet, jobb och hållbar utveckling i hela Västernorrland.

Här är alla partiernas svar:

- Vänsterpartiet

- Socialdemokraterna

- Moderaterna

- Miljöpartiet

- Kristdemokraterna

- Folkpartiet

- Centerpartiet