Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Militärstad och en satsning på Årets friluftskommun – den kombinationen går inte ihop, Sollefteå

Annons
Hemvärnsövning i Sollefteå i september 2018.

Sollefteås kommunledning vill att Sollefteå blir en militärstad igen. Det är tydligt när en har sett den reklamfilm som Sollefteå kommun producerat, med försvarsmakten som tydlig mottagare.

I filmen görs påståendet att civilsamhället och medborgarna också är positiva.

Vi ifrågasätter inte att det finns medborgare och frivilligorganisationer som är positiva till en försvarsetablering. Däremot motsätter vi oss att den här bilden är enhetlig och är själva i allra högsta grad negativa till att försvaret skulle återetablera sig i Sollefteå. 

Detta går inte ihop med en försvarsetablering som troligen kommer att kräva att mer mark tas i anspråk för diverse militära aktiviteter.

Sollefteå kommun strävar efter att bli Årets friluftskommun år 2023. Syftet med ett sådant mål är att prioritera friluftslivet.

Att vara en attraktiv friluftskommun kräver mer än promenadstråk. Det behöver finnas utrymme för en mängd olika aktiviteter. Detta går inte ihop med en försvarsetablering som troligen kommer att kräva att mer mark tas i anspråk för diverse militära aktiviteter. Mark som blir otillgänglig för friluftsliv och rekreation. 

Militärfordon på Sollefteås gator under hemvärnsövningen i september i år.

Försvarsmakten är ingen neutral aktör. Försvarsmakten har de senaste åren aggressivt marknadsförts som en förutsättning för demokrati och mänskliga rättigheter.

Under tiden har Sverige deltagit i USA:s krig i Afghanistan, vilket bidragit till att människor behövt fly sina hem på en farlig resa mot Europa. Närmanden till Nato och USA bidrar till att piska upp stämningarna kring Östersjön och en paranoid retorik.

Militär träningsverksamhet får stora konsekvenser för närmiljön och för miljön i världen.

Ett skräckinjagande exempel på hur denna typ av säkerhetsparanoia bidrar till otrygghet för den enskilde är hur den dåvarande regeringen utvisade två personer boende i Sverige till tortyr (den så kallade Egyptenaffären 2004). 

De skattemedel som läggs på försvaret behöver tas någon annanstans ifrån. Antingen som ökad skatt, eller på viktiga politikområden som vård, skola och omsorg. Även om folket på pappret styr kommer nästa chans att rösta emot en försvarsetablering sannolikt inte förrän år 2022. Då kan en försvarsetablering vara för sen att stoppa. 

Militär träningsverksamhet får stora konsekvenser för närmiljön och för miljön i världen. Krigen i Irak och Afghanistan har fått fruktansvärda miljökonsekvenser. I alla led, från mineralbrytning, vapenproduktion till övningar med vapen leder till utsläpp och förstörelse av naturen. Vidare leder militär verksamhet ofrånkomligt till ökade utsläpp av växthusgaser. 

Hade Sollefteå varit en militärstad hade vi, som själva har ett stort miljö- och friluftsintresse, inte alls varit lika intresserade av att flytta till just Sollefteå kommun.

Nu är vi nyinflyttade i kommunen och behöver därför iaktta en viss ödmjukhet. Vi påstår oss inte representera någon annan än oss själva (även om vi tror att det finns fler som håller med oss) och den enda auktoritet vi gör anspråk på är vårt eget förnuft.

Hade Sollefteå varit en militärstad hade vi, som själva har ett stort miljö- och friluftsintresse, inte alls varit lika intresserade av att flytta till just Sollefteå kommun.

Vi hoppas med detta debattinlägg visa att det finns goda skäl att motsätta sig en försvarsetablering och att kommunens antydan om ett odelat medhåll från civilsamhället och befolkningen därmed är vederlagd. 

Rasmus Lenander

Jonathan Lange

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons