Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mest sjukdom i omsorgen

Omsorgspersonal har flest sjukdagar bland kommunanställda.
Men samtidigt som deras sjukfrånvaro minskat något, har den ökat inom socialtjänsten.

Välfärdsförvaltningen – som omfattar en rad olika arbetsgrupper, bland annat vårdpersonal och socialsekreterare – hade högst sjukfrånvaro av alla förvaltningar förra året: 6,28 procent av arbetstiden.

Men siffran har minskat något jämfört med året innan:

– Under 2014 gjorde vi riktade insatser, personalronder, för att hjälpa chefer på enheter där det fanns hög sjukfrånvaro. Vi gick igenom talen tillsammans för att se om det fanns något konkret vi kunde göra för att hjälpa dem, säger Marie Karlsson, personalchef för välfärdsförvaltningen.

– Jag tror att det är en del i att sjukfrånvaron sjönk, även om cheferna även vanligtvis är duktiga på att ha koll på detta.

Även det hälsofrämjande arbetet har ökat inom förvaltningen.

– När vi ser vad vi köper från företagshälsovården, så handlar allt mer om förebyggande åtgärder ur hälsosynpunkt.

Men det finns två grupper där sjukfrånvaron ökar. Det gäller de avdelningar som heter socialt stöd och social utredning. Främst på den sistnämnda, som bland annat innefattar socialtjänsten, har fler varit sjuka jämfört med tidigare.

– Vi kan behöva se om vi behöver hjälpa cheferna inom de här områdena. Vi vet att socialsekreterarna har tuffa jobb med svåra arbetsuppgifter.

– Det jobbas med en handlingsplan utifrån den kartläggning av individ- och familjeomsorgen som gjordes i höstas. Jag vet att man till exempel ser över arbetssätt.

Men när det gäller sjukfrånvaro, finns även en annan faktor som spelar in. Det handlar om Försäkringskassans regler.

År 2006 låg sjukfrånvaron inom välfärdsförvaltningen på nästan 8 procent. I och med att reglerna hårdnade, sjönk siffran till 4,9 procent 2010. Därefter har den ökat.

– Målet för kommunen är 5 procents sjukfrånvaro, men jag vet inte om det är möjligt att komma dit, säger Marie Karlsson.

– Vi låg på den nivån när Försäkringskassan var jättehårda i bedömningarna, men jag tror att vi som bäst kan ligga på drygt 5 procent.

En annan faktor är att framför allt omsorgspersonal ska stanna hemma vid sjukdom för att inte smitta brukare.

– Det är ju sådant som sedan syns på sjukfrånvarotalen.

I dagsläget görs ingen speciell satsning för att minska sjukfrånvaron inom välfärdsförvaltningen i stort.

– Men en nyhet är att vi för mer statistik över sjukfrånvaron, för att fånga upp om någon är borta ofta. Då kan vi hjälpa till med åtgärder, hålla hälsosamtal och försöka stötta personen i fråga.