Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många känner sig kränkta på äldrehem

Annons

De allra flesta äldre gör tummen upp för den omsorg de får, visar en ny, stor studie. Men förvånansvärt många anser sig ha kränkts av omsorgen, något som framöver ska analyseras närmare.

Så här i efterhand kan man säga att det hade varit bra med följdfrågor om vad kränkningen består av, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen.

150 000 äldre människor har fått frågor om hur de upplever den personal som de är i kontakt med, uppger TV 4 Nyheterna. Av dem som har hemtjänst säger 12 procent att de känt sig kränkta en eller flera gånger, medan 19 procent av dem som bor på ett hem svarar samma sak.

Man kan bli kränkt på olika sätt, man kan bli kränkt när man får hjälp med sin intimhygien om det sker på ett snabbt sätt eller i en annan situation när man är sårbar, och kanske utan att personalen avsett det, säger Holm.

Äldreminister Maria Larsson (KD) tycker att resultatet av enkäten är slående positivt.

Att 88 procent av dem som har hemtjänst, och 80 procent av dem i särskilt boende är positiva, det är ju hisnande siffror.

Larsson tycker att det är bra med en motbild till det som ofta uppmärksammas i medier om missförhållanden.

Jag tycker ibland att det är tråkigt för de äldre att de får en bild av att äldreomsorgen är dålig, det skapar en oro.

Hon delar samtidigt Socialstyrelsens uppfattning att uppgifterna om kränkningar måste granskas närmare framöver.

Ju sämre hälsa eller större oro de svarande har, desto mindre nöjda är de med hemtjänsten eller det särskilda boendet, skriver Socialstyrelsen. Äldre som har svarat själva är också nöjdare med omsorgen än de som har svarat genom anhöriga.

Myndigheten ser dock ingen skillnad mellan kvinnors och mäns uppfattning om hur de behandlas.

Av de som tillfrågats har 95 000 personer svarat på enkätundersökningen, som gjordes i år.

Socialstyrelsen säger att resultaten inte är helt lätta att tolka och måste analyseras vidare. "Kränkthet är ett begrepp som kan tolkas olika och därmed ha olika betydelse i förhållande till den enskilda personen", skriver myndigheten.

Enkäten har gjorts fyra gånger, men i år är den omgjord och kan inte jämföras med de tidigare. Frågan om kränkning har inte ställts tidigare. Svaren överraskar och är svårtolkade. De går heller inte riktigt ihop med graden av nöjdhet. Socialstyrelsen överlämnar rapporten till regeringen i dag.

Mer läsning

Annons