Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Majoriteten: Nu har vår mandatperiod börjat – vi prioriterar multisjuka äldre och unga med psykisk ohälsa

Vi vill förbättra vården för multisjuka äldre och korta köerna för barn och unga med psykisk ohälsa – nu har vår mandatperiod börjat.

Vid årsskiftet inledde Liberalerna, Moderaterna och Socialdemokraterna i Region Västernorrland samarbetet för de närmaste fyra åren. Inom hälso- och sjukvården är det framför allt två grupper som vi prioriterar; multisjuka äldre samt barn och unga med psykisk ohälsa. Där ska köerna kortas och kvaliteten öka.

Det är patienten som är i fokus.

Även primärvården ska stärkas genom extra tillskott, vi har redan skjutit till 30 miljoner kronor, en ökning med 2,5 procent, och ytterligare tillskott kommer.

Verksamheten i regionen ska bygga på personalens kompetens och deras förslag på förbättringar ska tas till vara. Regionens verksamhet ska präglas av ordning och reda med en ekonomi i balans. Det kräver att stafettberoendet bryts, och personalbristen måste minska. Vi vill utveckla digitala tekniker och hjälpmedel för att utveckla vården och frigöra resurser.

För att förhindra att barn och unga med psykisk ohälsa drabbas av långa väntetider, eller att deras behov faller mellan stolarna, behöver vårdinsatser samordnas bättre mellan elevhälsan, primärvården, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Barn och unga behöver tidiga och samordnade insatser.

För att kunna erbjuda ett sammanhållet stöd till barnfamiljer behöver familjecentraler öppnas i hela Västernorrland, i samverkan och dialog med kommunerna. En familjecentral erbjuder barnhälsovård, mödravård, öppen förskola och förebyggande socialtjänst under samma tak. Samordningen skapar nära kontaktvägar och underlättar förebyggande föräldrastöd.

Våra sjukhus i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik ska även i fortsättningen erbjuda akut sjukvård dygnet runt. Vi utreder vad som krävs för att erbjuda akut kirurgi dagtid, samt hur patienter kan få cytostatikabehandling, på sjukhuset i Sollefteå.

Multisjuka äldre är en grupp som kan drabbas om vårdinsatser inte kopplas samman i en helhet. Närstående tvingas ta ett stort ansvar för att koordinera vård och omsorg. Vi vill skapa en ännu mer sammanhållen vårdinsats som ger vård på lika villkor för att tillgodose patienternas behov.

Vi hoppas att alla parter som är representerade i regionen är intresserade av sakliga och konstruktiva dialoger kring hur Västernorrland ska utvecklas och stärkas. Det är vi. Vi ser en mandatperiod framför oss där det politiska beslutsfattandet är begripligt och öppet för medborgarna i regionen. Vi fortsätter processen kring den regionala utvecklingsstrategin som nu håller på att tas fram. Utveckling av jobb och företagande är i fokus för ett framtida starkt Västernorrland.

Glenn Nordlund (S), ordförande regionstyrelsen

Lena Asplund (M), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Ingeborg Wiksten (L), ordförande vårdvalsutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel