Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lundsberg öppnar på måndag

Annons

Riksinternatet Lundsberg slår upp dörrarna igen på måndag. Förvaltningsrätten upphäver Skolinspektionens snabbstopp av undervisningen och underkänner inspektionens utredning.

I förra veckan stängde inspektionen skolan tills vidare, bland annat efter uppgifter om att elever bränts med strykjärn. Beslutet innebar att de 200 eleverna måste få undervisning på annan skola.

Stiftelsen för Lundsberg överklagade beslutet och begärde inhibition, det vill säga att skolan får fortsätta undervisa samtidigt som den ser över rutinerna.

Förvaltningsrätten skriver att Skolinspektionens beslut har stora konsekvenser för skolan och dess personal och elever. Rätten konstaterar att utredningen inte ger stöd för att utbildningen eller skolverksamheten innebär en säkerhetsrisk för eleverna.

En central fråga i sammanhanget är vem som har tillsynsansvar för Lundsbergs internat, det vill säga elevhemmen. Det är där övergreppen har skett. Förvaltningsrätten skriver att det är oklart om internatverksamheten står under tillsyn av Skolinspektionen. "Med hänsyn till det är utgången i målet oviss".

Vi har gjort den bedömningen att det inte är klart och att vi behöver utreda frågan närmare, säger Anna Maria Åslundh-Nilsson, chefsrådman på förvaltningsrätten.

Inspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler säger till TT att Skolinspektionen och rätten har helt olika uppfattningar, både vad gäller elevernas säkerhet och hur långt Skolinspektionens tillsyn sträcker sig.

Den bedömning vi gjort rakt igenom hela den här processen är att det finns stora risker för att eleverna blir kränkta. Så sent som i april redovisade skolan ett stort arbete mot kränkande behandling och så strax efter terminsstarten visar det sig att det arbetet inte implementerats. Därmed menar vi att det finns en stor risk för att kränkningarna fortsätter, säger hon.

Enligt Begler är det också helt klart att Skolinspektionen har tillsyn över elevhemmen.

Vi har tillsyn över skolverksamheten och att inga elever utsätts för kränkningar, oavsett om det sker på skolan eller om det sker i miljöer eller situationer som har samband med skolan. Internatverksamheten har ett mycket tydligt samband med skolverksamheten, säger Begler.

Skolinspektionen ska nu mycket noga gå igenom dagens beslut innan den tar ställning till om den ska överklaga.

Undervisningen vid Lundsberg återupptas på måndag, skriver styrelsen i ett pressmeddelande. Den beskriver också hur den i samarbete med elever och föräldrar tagit fram ett omfattande åtgärdsprogram för att "ytterligare förstärka trygghetsarbetet vid skolan". Det handlar bland annat om större bemanning och föräldranärvaro på elevhemmen.

Först och främst är jag glad för elevernas skull. Det har varit besvärligt för dem att svårt att få plats på någon skola i hemkommunen. Det har varit bekymmer som kanske inte förutsågs när beslutet fattades, säger styrelseledamoten Sofia Orre.

Hon understryker samtidigt att det ska ske förändringar på elevhemmen.

Vi förstår att det kanske varit problem på elevhemmen och vi har redan nu med föräldrars hjälp vidtagit stora åtgärder.

Förvaltningsrätten har gjort en bedömning av hur sannolikt det är att det överklagade beslutet kommer att ändras vid den slutliga prövningen. Domstolen har även gjort en skadebedömning och tagit ställning till vilka konsekvenser beslutet kan få på grund av att det gäller omedelbart och om det finns några risker om verksamheten får fortsätta.

Vår arbetshypotes är att vi inom en månad ska försöka avsluta det här målet. Det här berör ju många så vi kommer ta det här så fort det går, säger Anna Maria Åslundh-Nilsson.

Parallellt fortgår brottsutredningen, där äldre elever på Lundsberg misstänks ha bränt två yngre med strykjärn. Enligt vice chefsåklagare Niclas Wargren ska samtliga nio äldre elever som ska ha befunnit sig i rummet höras. Inledningsvis hördes två av dem.

Vi behöver hålla förhör med samtliga som var uppsatta på anmälan. Det är viktigt att få deras uppgifter om vad som inträffat, säger han.

Brottsmisstanken är grov misshandel, alternativ misshandel, ofredande, vållande till kroppsskada eller olaga hot.

Även länsstyrelsen har inlett en tillsynsärende.

Mer läsning

Annons