Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi kan utvärdera 2018

Annons

Alliansen vann valet 2006 eftersom att det svenska folket ville ha fler jobb och bättre ordning i skolan. Men ändå är vi här, nästan åtta år senare, med en skola som fortfarande visar sjunkande resultat. Vad beror det på?

Tyvärr är det så att tiden måste få ha sin gilla gång och med det menar jag att det är först inför nästa val, alltså om ytterligare fyra-fem år, som vi kan se resultatet av de förändringar som har genomförts. Först då kommer resultaten från de första eleverna som har gått i Alliansens kunskapsskola att kunna redovisas. Först då kommer resultaten av åtgärderna som vi har gjort för att stärka läraryrkets betydelse att synas.

Förändringarna som vi har genomfört är bland annat ny lärarutbildning och satsningar på lärarnas och rektorernas kompetens, riktade kvalitetssatsningar inom läs-, skriv- och räknekunskap, utökad undervisningstid i matematik, statsfinansierad läxhjälp och nya läroplaner. Det handlar om ett långsiktigt arbete för att bryta den negativa utveckling som sedan 1990-talet präglat svensk skola.

I början av året presenterade vi ytterligare tre förslag för att stärka grundskolan och bättre rusta eleverna inför framtiden. Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola kommer att bli en del av det långsiktiga arbetet för att förbättra resultaten och återupprätta den svenska kunskapsskolan.

Det man kan se utifrån internationella undersökningar är att den svenska skolan har varit mycket annorlunda jämfört med andra länders skola. Bland annat har vi haft betydligt mindre kunskapsuppföljning och läxläsning än länder som till exempel Finland. Svenska elever har startat skolan sent, av alla trettiofyra OECD-länder är det endast två länder, däribland Sverige, vars elever börjar skolan vid sju års ålder. Alliansens reformer åtgärdar precis dessa saker.

Sverige är ett av de länder som lägger mest resurser på skolan och har en mycket hög lärartäthet. Ändå skriks det från alla håll och kanter att det behövs ännu mer resurser till skolan och ännu mindre klasser. Tyvärr är det inte riktigt så enkelt.

Det gäller också att kommunerna tar sitt ansvar som huvudman på största allvar och prioriterar skolan. Det vi kan se i kommuner runt om i länet är att detta inte alltid sker utan att det många gånger är resurser till skolan som får stå tillbaka för andra satsningar.

Men jag tror inte att ett förstatligande av skolan är rätt lösning. Nu behöver elever och lärare lugn och ro för att växa in i de förändringar som gjorts, att då göra stora nya förändringar skulle bara skapa oro.

Vi måste acceptera att det tar tid att vända 20 års negativ utveckling, det finns inga "quick fixes".

Lena Asplund

Lena Asplund (M) representerar Västernorrland i riksdagen.

Mer läsning

Annons