Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tandvårdsförsäkring i facket

Annons
Onsdag 19 juni 2002Tandvårdsförsäkring i facket

Bland regeringens vallöften finns högkostnadsskydd vid tandvård.

Visserligen ser det ut som om det skulle bli ett budgetunderskott för staten nästa år men regeringen ställer ut nya löften, som kommer att orsaka staten nya utgifter. Nu är det ju valtider och sådant som utlovas till någon gång nästa mandatperiod, det vill säga efter valet, blir ju inte garanterat genomfört. Utbildningsminister Thomas Östros har lovat mer pengar för att täcka kostnaderna för maxtaxan, statsminister Göran Persson har lovat en vårdgaranti och socialminister Lars Engqvist lovar ett högkostnadsskydd inom tandvården - för alla som fyllt 20 år.

Att kommunerna skulle få täckning för kostnaderna när maxtaxan infördes är ett löfte som regeringen svårligen kommer ifrån. När det gäller vårdgarantin pressar oppositionen regeringen och ifråga om tandvårdspengarna är det LO- och tjänstemannafacken som gör frågan angelägen att åtminstone uppmärksammas.

Förslaget att alla över 20 år ska omfattas av ett högkostnadsskydd kommer från regeringens utredare, förra näringsministern Anders Sundström. Det skulle gälla större ingrepp. Redan i sommar får personer över 65 år ett högkostnadsskydd i tandvården som gäller bryggor, kronor och olika implantat. Behandlingen ska inte kosta mer än 7 700 kronor.

Det låter väldigt bra, men kostnadsskyddet gäller alltså behandlingen. Materialkostnaderna ligger inte med i skyddet och för kronor och implantat är materialet en mycket stor del av kostnaden. Det betyder i praktiken att även om ett högkostnadsskydd införs så är det fortfarande förbehållet personer med god ekonomi att genomgå den typen av tandrenoveringar.

Socialministerns löfte att "om inget oförutsett inträffar" införa ett högkostnadsskydd även för den som fyllt 20 år betyder, på samma sätt, att patienten själv måste anse sig ha råd att lägga ett antal tusenlappar på att få tänderna åtgärdade.

I de avvägningar som görs av regeringen inom det välfärdspolitiska området har högkostnadsskydd i tandvården, enligt socialministern, mycket hög prioritet.

Det är lätt att hitta förklaringen till hans uttalande. Det har under några år vuxit fram privata tandvårdsförsäkringar inom fackföreningarna. LO-facken var tidigt ute med så kallade tandklubbar för sina medlemmar. Målsättningen är att ge alla medlemmar ekonomisk möjlighet att sköta tänderna. Medlemmarna betalar en månadsavgift till tandklubben och kan sedan få 75 procent av kostnaderna täcka av klubben. I till exempel Metall gäller försäkringen även pensionärer och arbetslösa.

Det är klart att det sticker i ögonen på socialdemokraterna.

Att fundera kring

Alla turer kring kommunens energibolag Hemab i Härnösand gör att man blir fundersam. Nu har Hemab låtit en "opartisk" bedömare göra en kalkyl för lönsamheten i det nya kraftvärmeverket. Denna opartiska person visar sig vara identisk med den som en gång gjorde kalkylen för kraftvärmeverket innan bygget sattes igång! Han konstaterar alltså att hans egna kalkyler håller.

Det är kanske därför han är så optimistisk om lönsamheten, trots att kraftvärmeverket blir åtskilliga miljoner kronor dyrare än beräknat och högt över vad som beviljats av den politiska majoriteten i fullmäktige. Prognosen visar att verket kostar 178 miljoner kronor. Majoritetspartierna i fullmäktige har gått med på 155 miljoner. Skillnaden är betydande. Den kommande lönsamheten bygger dessutom på fortsatt låga räntor och höga elpriser - samt villiga köpare. En något darrig kalkyl, särskilt om inflationen tar fart.

Under fullmäktigesammanträdet på måndagen avslöjade dock socialdemokraten Rune Danielsson, som representerar ägaren Härnösands kommun i Hemab, att bolagets soliditet är mycket bättre än vad oppositionen tror. Han har diskuterat med bolagets revisorer och är övertygad om att bolaget har reserver "som gör att man skulle kunna redovisa helt andra siffror om man ville".

Hemab, ett kommunägt bolag, skulle alltså undanhålla kommunmedborgarna, det vill säga ägarna, information om företagets ekonomiska ställning. Det är anmärkningsvärt, särskilt som ägarens krav på utdelning prutades ned från fjorton miljoner kronor till tio, med hänvisning till Hemabs försämrade resultat.

Mer läsning

Annons