Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stopp för hets mot homosexuella

Annons
Lördag 18 maj

Stopp för hets mot homosexuella

Nu har riksdagen sagt sa ja till att homosexuella inte ska behöva acceptera att de blir förföljda av högerextremister och andra som anser sig vara bäst lämpade att avgöra hur människor ska leva sina liv som sexuella varelser. Hets mot homosexuella ska jämställas med hets mot folkgrupp.Jag skrev, när regeringen lämnade sitt förslag till riksdagen i höstas, att det inte torde möta något större motstånd. Jag skrev att det fanns en växande insikt, både bland folk i allmänhet och bland företrädare för de politiska partierna, om homosexuellas utsatthet i ett samhälle där det sedan länge är förbjudet att hetsa mot judar och svarta.

Jag trodde att de senaste årens uppmärksammade hot och våld mot människor på grund av deras sexuella läggning hade gjort frågan mindre komplicerad också för de riksdagspartier som inte precis gjort sig kända för öppenhet mot icke heterosexuella.

Men jag hade fel. Debatten fördes i flera timmar innan beslutet fattades. Moderaterna och kristdemokraterna var visserligen i minoritet, men rustade till kamp mot lagen om förbud mot förföljelse av homosexuella.Moderaterna hävdade att det räcker med att skärpa lagstiftningen om förtal, uppvigling och förargelseväckande beteende till skydd för homosexuella. Grundlagen bör inte handla om grupper utan om individer, menade moderaterna och Per-Samuel Nisser ställde den retoriska frågan varför inte handikappade, äldre eller adopterade barn får skydd i hetslagen. Samtidigt blundade han sannolikt så hårt han kunde för problemen.

Såväl extremisternas propaganda som brottsstatistiken visar att homosexuella individer ofta utsätts för hat, hot och våld just på grund av sin sexuella läggning. Det är inte lika vanligt när det gäller handikappade.

Äldre individer utsätts inte lika ofta för samma sak just på grund av ålder. Adopterade barn utsätts inte ofta för det på grund av att de har andra föräldrar än sina biologiska. Har de adopterade barnen ett utländskt utseende är risken betydligt större, men i sådana fall har de just det grundlagsskydd som moderaterna inte vill ge homosexuella.Kristdemokraterna stödjer lagen om hets mot folkgrupp som den är i dag. Kristdemokraternas huvudsakliga invändning var att lagförslaget inte var tillräckligt tydligt om vad som gäller i en predikosituation. De menade därför att lagstiftning till skydd för homosexuella hotar religionsfriheten. Så i princip är kristdemokraterna för en lag - bara det står klart att predikanter har rätt att säga vad de vill om och hetsa mot just homosexuella.

Med ett sådant kryphål i lagen skulle det finnas all anledning att hålla ögonen öppna efter en ny, högerextrem väckelserörelse.

Hetslagstiftningen handlar om att inte bara individer utan också individer som en del av en grupp har rätt att vara fredade från hat, hets och hot. Det gäller för judar, muslimer, protestanter, svarta och romer. Det borde vara självklart att det ska gälla för homosexuella precis som för heterosexuella.Än är inte frågan avgjord. Eftersom det handlar om att ändra i grundlagen måste riksdagen fatta samma beslut en gång till, efter valet i höst.

Det är värt att komma ihåg när högern talar om hur samhället måste genomsyras av god etik och om respekten för människors olikhet.

KARIN ANDERSSONNär röstar vi?

Det har aldrig pågått någon verklig diskussion om huruvida Sverige bör införa skilda valdagar. Inte ens den i förrgår avslutade författningsutredningen som haft både skilda valdagar och frågan om när valet ska hållas på dagordningen, har egentligen känt någon press på sig att presentera förslag på ändring av rådande situation.

De och många med dem tycker att det är bra som det är. Valet hålls tredje söndagen i september vart fjärde år och omfattar kommunal-, landstings- och riksdagsvalet. Punkt slut.

Att införa skilda valdagar visste man av erfarenheter utomlands skulle leda till ett kraftigt minskat valdeltagande i kommunal- och landstingsvalen som inte skulle få dragkraft av en riksomfattande valrörelse.

Eftersom demokratin tappar trovärdighet i takt med att valdeltagandet sjunker och eftersom de lokala partiföreträdarna uppger att inte nog inte skulle orka med helt lokala och separata valrörelser - var inte helt oväntat beslutet att fortsätta som tidigare.

Och eftersom det alltid varit så att det är låginkomsttagare, arbetarklass och invandrare som röstar mer sällan än genomsnittet och att de röster mer vänster än genomsnittet, är det socialdemokrater och vänsterpartister som skulle förlora mest på skilda valdagar, det är helt enkelt deras väljare som skulle strunta att avlägga sina röster.

Det är naturligtvis ett oerhört svårt problem att komma till rätta med, men varför är det så att det är val som ligger nära människors vardag som fler är villiga att strunta i?

Delvis handlar det om att politikerna i kommunerna inte har lyxen som man har i rikspolitiken, att tala abstrakt. De politiska ideologierna skiljer sig som mest när de inte påtvingas kraven om praktisk implementering.

På kommunal nivå handlar istället allt om praktisk implementering snarare än ideologiska skiljelinjer. Skillnaderna mellan alternativen ter sig mindre då, motivationen att rösta fram ett alternativ blir mindre.

Skilda val skulle pressa partier och politiker att även på lokal nivå tänka större. Det är synd att man inte möjliggör det.

Susanne SjöstedtValtaktik

Sjukvårdspartiet försöker göra frågan om distriktsläkarjouren i Härnösand - eller kanske frånvaron av distriktsläkare på jour i Härnösand - till en kommunal fråga trots att den rimligen bör behandlas på landstingsnivå.

Att det hela är en fråga om att krampaktigt hålla fast vid väljare som inte ser vilken nytta partiet gjort på kommunal nivå sedan valet -98 är uppenbart. Lika lite som Ingvar Wiklund kan bestämma om landstingsfrågor, lika lite kan Erika Sahlin i sjukvårdspartiet göra det.

Sjukvårdspartiets landstingsråd Anders Kempe är den person som snarare än Wiklund bör uppvaktas eller i sin tur uppvakta. Men det är klart, det vinner man inga kommunala röster på.

S.S

Mer läsning

Annons