Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Se möjligheterna i Ungt val

Annons
Fredag 12 april 2002Se möjligheterna i Ungt val

Ungt val är visserligen färgat av socialdemokraterna men även andra partier kan ta för sig.

Nästa vecka arrangeras Ungt val i gymnasieskolor runt om i landet. Då kan 300 000 gymnasieelever säga sitt om politikens inriktning inför valet i höst. Genom en Sifo-undersökning har de redan gett besked om vilka frågor som de anser mest angelägna - skola, jämställdhet och droger. Ungt val är ett utmärkt initiativ, även om det fått en tung slagsida åt vänster, framför allt åt socialdemokratin. Den socialdemokratiska tidningen Aftonbladet står som arrangör och den fackliga organisationen LO är huvudsponsor.

Bilden av ett socialdemokratiskt kampanjjippo inför valet förstärks rejält av att Robinson-vinnaren Jan Emanuel Johansson getts en framträdande roll i hela arrangemanget. Johansson har inte dolt sitt politiska engagemang i socialdemokratin under sina publika framträdanden och han utnyttjar ohämmat sin roll i dokusåpan Robinson i sin personvalskampanj. Skulle han inte lyckas få en plats på riksdagsbänken är det närmast att betrakta som en sensation.

Det där hindrar naturligtvis inte att andra partier och ungdomsförbund tar för sig i Ungt val. De frågor som unga väljare själva anser vara viktigast ger till exempel folkpartiet fördel i valet - förutsatt att väljarna informerats om vad partiet står för. Att skolan är en prioriterad fråga borde ha gått fram liksom diskussionen om betygen och förhoppningsvis också partiets långa kamp för jämställdhet, inte enbart mellan könen utan för varje individ. Att folkpartiet dessutom av hävd bekämpar droger är kanske inte lika markant idag som för bara tiotalet år sedan.

Liberala ungdomsförbundet, Luf, genomför en turné i samband med Ungt val och den har i dagarna nått Västernorrland, med nedslag i bland annat Sundsvall och Sollefteå. Förbundsordförande Birgitta Ohlsson medverkar vid flera debatter och seminarier. Det gör också LUF-distriktets riksdagskandidat Anna Westin, Sundsvall som lät sin personvalskampanj ta avstamp i Ungt val.

Strukturfonder

I dag ska EU:s kommissionär med ansvar för strukturfonderna, Michel Barnier, konfronteras med argumenten från nordligaste Sverige för att landsändan får behålla regionalstödet även efter år 2006. Då löper tiden ut för strukturfonderna och då ska EU också vara berett på en utvidgning med fler medlemsländer.

Det är framför allt det senare, att nya medlemmar med betydligt större problem kommer med i regionalpolitiken, som äventyrar den svenska delen av EU-bidragen. Det kan bli svårt för Sverige att hävda rätten till bidrag när Öst- och Centraleuropa har enorma strukturproblem som måste lösas.

De fyra nordligaste länen är dock beredda att ta strid för att få behålla strukturfondspengarna. I Västernorrland har länsstyrelsen tagit fram fakta och argument som ska övertyga EU om norra Sveriges betydelse för EU:s försörjning inom områdena natur och miljö, naturresurser och en stor kompetens inom strukturfonder och regional utveckling.

I norra Sverige finns ren, orörd natur för rekreation och friluftsliv till exempel, råvaror finns inom järn och skog och kunskapen om utvecklingsfrågor är hög, något som ansökarländerna kan ha nytta av.

Nackdelarna är avfolkningen, de glest befolkade landskapen, det kalla klimatet och avståndet till de marknader där produkterna från Norrland ska säljas.

Utan regionalstöd från EU förlorar Norrland i konkurrenskraft gentemot andra medlemsländer.

Det finns också andra tolkningar av avsikten med strukturfonderna, nämligen att de ska utnyttjas under stödperioden för att bygga bort just de nackdelar som redovisas så att regionen blir så stark att fortsatt stöd inte behövs. En sorts omställningsbidrag, med andra ord.

Vilken tolkning regeringen och senare EU kommer att göra vet ingen. Så mycket är dock säkert som att varje region med särskilt strukturstöd vill ha det kvar, vilket är omöjligt vid en utvidgning.

Elakt spel

En mamma och två barn på åtta och elva år i Härnösand har lämnats av familjefadern med stora skatteskulder - sedan han plockat ut alla pengar från barnens sparfonder. Pengarna anses av försäkringskassan och skattemyndigheten ha hamnat hos barnen. Därför har mamman förlorat tusen kronor i månaden i underhållsbidrag och barnen har en restskatt på 21 000 respektive 9 000 kronor.

Dessutom ska mamman nu betala tillbaka bostadsbidrag på 6 800 kronor. Barnen är registrerade hos kronofogden och får betalningsanmärkning. Det är inget bra utgångsläge när de så småningom blir vuxna.

Mannen i familjen har däremot vunnit ekonomiskt på sina transaktioner.

Är det verkligen möjligt att myndigheterna oreflekterat deltar i ett så elakt spel?spel

Mer läsning

Annons