Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samverkan är nödvändigt

Annons
Lördag 29 juni

Samverkan är nödvändigt

Är det bra att ett fackförbund är knutet till ett parti på det sätt som LO är knutet till socialdemokratin? Nej, brukar högern säga och visar därmed att de inte förstår arbetarrörelsens facklig-politiska samverkan.

n Ett politiskt parti är i första hand sina medlemmar, i andra hand sina väljare. Det är inte nödvändigtvis folkopinionen som påverkar den praktiska politiken, beslut om handlingsprogram fattas av kongressombud och kongressombuden väljs bland medlemmarna.

Med sjunkande medlemssiffror för alla partier betyder det kris för speciellt de små partierna, men även för det största som i förra valet fick lära sig vad som händer om man inte förmår återupprätta förtroendet för vad politiken kan åstadkomma - väljarna ställer inte upp.

Socialdemokraterna förlorade en omfattande mängd väljare ur LO-kollektivet i valet 1998, väljare som istället helt avstod från att rösta. Det var alltså i det läget rätt uppenbart att det inte så mycket handlade om att de LO-anslutna inte delade den socialdemokratiska ideologin, snarare att de ansåg att de socialdemokratiska partiföreträdarna inte gjorde det.Saneringen av statsfinanserna och det usla läge som den socialdemokratiska regeringen - och alla kommunpolitiker - ställdes inför, betydde under 90-talets mitt en nedmontering av välfärdssverige som än inte lyckats byggas upp. Det saboterade allt förtroende för politikens förutsättningar att skapa positiva förändringar. Och kan politiken inte åstadkomma något gott, finns inte heller någon anledning att rösta.

Men LO-folkets flykt från politiken - en LO-ansluten röstar i mycket mindre utsträckning än en TCO- eller Saco-ansluten - får värre konsekvenser än att socialdemokraterna får ett svagt väljarstöd, förutsättningen för att partiet ska kunna något åt klyftan mellan de två organisationerna är att visa att politik visst kan leda till förbättringar. Men för att åstadkomma det krävs att de fackanslutna faktiskt deltar i det politiska livet.Ni börjar förstå den onda spiralen va? Ju mindre facklig-politisk samverkan, desto färre förtroendevalda som har en facklig bakgrund, desto färre som i rörelsen kan tala för fackets sak, desto färre politiska beslut som tar vid där fackliga avtal inte räcker till. Så känner väljarna ute på arbetsplatserna att socialdemokratin har svikit sitt ursprung och så var vi tillbaka i början igen.

"De fackliga kraven måste bäras av politiska beslut och tvärtom, menar LO-bossen Wanja Lundby Wedin och säger till sina medlemmar att "det är vår uppgift att ta med vår vardag in i politiken". Både socialdemokraterna och LO skulle tjäna på att uppmaningen går hem bland de LO-anslutna.Det fattar högern också. Det är därför de protesterar så högljutt mot samarbetet. De förstår mycket väl vad som kan hända om Kommunals och socialdemokraternas gemensamma utspel här i Västernorrland lyckas och inte bara fler väljare lägger sina röster på partiet utan även ställer upp och jobbar fackligt och politiskt.

Susanne Sjöstedt

Krönika:Laglydigheter

Vid halv- och helårsskiften träder alltid en hoper nya lagar i kraft i Sverige. På regeringskansliet kan man få en sammanställning lustigt nog döpt till "Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2002", en titel som indikerar att inte ens regeringskansliets personal tycker att lagböckernas innehåll alltid är värt att uppmärksamma.Det är naturligtvis inte riktigt sant, de allra flesta "nya" lagar och förordningar är bara uppdateringar av gamla. Bara 22 lagar och 40 förordningar är helt nya inslag i författningssamlingen. Inte heller är de speciellt spännande.

Visst - det är förstås inte syftet med lagar att de ska vara spännande, men vad är taxfreeförsäljning på färjelinjer mellan Sverige och Norge, kartellbekämpningsregler, höjning av a-kassan, maxtaxa inom äldre- och handikappomsorgen mot coola (och ärligt talat totalt meningslösa) lagar som förbjuder invånarna att sälja jordnötter efter solnedgången på en onsdag i Alabama, USA.

På onsdagar är det i Wyoming dessutom förbjudet att ta långa duschar och i Kentucky är det inte bara förbjudet att gå omkring med en glasstrut i fickan - en kvinna måste dessutom få tillstånd av sin man innan hon får köpa en hatt!Det kan alltså finnas en poäng i att ta en titt på de nya lagarna, men killarna bakom hemsidan www.dumblaws.com , har helt klart en roligare samling. Hittills är förstås sektionen över dumma amerikanska lagar störst, men andra staters dumma lagar blir allt fler.

Danmark har ett par höjdare upptagna, som att det är förbjudet att starta en bil utan att först kontrollera att ingen ligger under den! Sverige har man kanske inte hunnit till än, eller så fick de tag i regeringskansliets sammanställning av nya lagar och beslutade att vi är för tråkiga för att platsa.Det skulle förstås inte vara uteslutande av ondo att inte ha en lagbok fylld med oväsentligheter. Men vore det inte nåt att ha en kommunal förordning som stadgar att ingen får promenera över Högakustenbron med en okopplad svan...

S.S

Mer läsning

Annons