Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Säkerhet för en ny tid

Annons
Säkerhet för en ny tid

Timingen hade kunnat vara så illa som vissa påstår att budgetpropositionens var. Försvarsministern påpekade häromdagen att de nya försvarspropositionerna om det velat sig illa, skulle kunnat vara inplanerade att lämnas in redan för flera veckor sedan, innan terrordåden i USA kunnat införlivas i den säkerhetspolitiska bedömningen.

Nu fanns tid att kommentera det säkerhetspolitiska läget inklusive terrorattacken i försvarspropositionen "Fortsatt förnyelse av totalförsvaret". Det har medfört en betoning på de "nya" hoten och den svenska sårbarheten - både civilt och militärt.

Att stå beredd för en militär invasionstyrka ses inte längre som nödvändigt och den modernisering och omstrukturering som pågår ligger uppenbarligen rätt i tiden.

Eftersom det numera anses vara attacker mot samhällsviktig infrastruktur, exempelvis utslagning av el-och telenäten eller ingrepp i andra tekniska system, som ses som de mest realistiska hoten är därför koncentrationen på förband med brett användningsområde logisk.

Att sedan polis, militär och och andra offentliga resurser förväntas kunna samordnas mer effektivt även i fredstid framgår av propositionens förslag på skapandet av en ny myndighet att överta bland annat Överstyrelsen för Civil Beredskaps, ÖCB, uppgifter.

Denna planeringsmyndighet ska fungera informerande och samordnande i eventualiteten av en krissituation i fredstid, även om det i dagsläget inte är ordentligt utrett hur militära resurser kan och får användas i händelse av civila störningar eftersom tvångsmakten alltid ligger hos polisen i tider av fred.

För Ådalskommunernas riksdagsledamöter var informationen om nedläggandet av ÖCB inledningsvis smått skräckinjagande. Redan tidigare har kritiken mot det pågående omställningsarbetet i just Sollefteå nått oanade röstvolymer.

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Kerstin Kristiansson Karlstedt lämnade så sent som i tisdags in två frågor till näringsministern angående de statliga omställningsjobben i Sollefteå - eller mer korrekt - bristen på statliga omställningsjobb i Sollefteå.

Den utplacerade ÖCB-enheten beräknades anställa 60 personer, men hittills har bara ett 30-tal platser tillsatts och under sommaren har det varit anställningsstopp. Det föranledde en fråga från Kristiansson Karlstedt om varför inget nytt slutdatum för den centrala omställningsgruppen fastställts.

Trots att så få som hälften av de beslutade statliga arbetstillfällena i dag anses vara realiserbara ska gruppens arbete upphöra vid årsskiftet. (s)-ledamoten krävde därför åtgärder för att arbetet i gruppen ska kunna fortsätta ytterligare ett år eller tills de statliga jobben är tillsatta.

När så försvarspropositionen presenterades två dagar senare är det inte svårt att gissa att riksdagsledamoten satte kaffet i vrångstrupen - nu rekommenderades att även ÖCB skulle läggas ned!

Försvarsminister von Sydow försäkrade dock snabbt att Sollefteå kommer att behålla de 60 tjänster som redan är beslutade om och under gårdagen uppvisade Carl-Erik Mähler, socialdemokratiskt kommunalråd i Sollefteå, en förhoppningsfull inställning. Enligt honom är det heller inte orimligt att tänka sig ytterligare arbetstillfällen inom denna nya myndighet. Nja, vi får vara försiktiga med förväntningarna. Skulle förutsättningarna förändras - som vi sett i fråga om omställningsarbetena, har vi nog nått gränsen för vad Sollefteborna är villiga att acceptera av den sittande regeringen.

Vad den presenterade propositionen får för politisk betydelse har redan tidigare diskuterats. En uppgörelse över blockgränserna är i säkerhetspolitiska frågor att föredra för att värna stabiliteten i besluten. Folkpartiet har länge och intensivt markerat sin positiva inställning till Nato och moderaterna känner inte längre att det finns behov av neutralitetsoptionen. Eftersom både vänsterpartiet och miljöpartiet av socialdemokraterna uppfattas som olämpliga för säkerhetspolitiskt samarbete har öppnats en möjlighet för en centerpartistisk trevare.

Den kom häromdagen då Maud Olofsson betonade det positiva i samarbetet med regeringen om säkerhets- och försvarspolitiken och framförde en önskan om fortsatt samarbete.

Stabilitet är önskvärt i politiken, inte minst i säkerhetspolitiken och inte minst nu. Ett samarbete över blockgränserna i denna fråga kan ligga till grund för andra. Inte alls dumt.

Susanne Sjöstedt

Attacken mot telenätet

Mobiltelefonen låg alldeles död på skrivbordet. Bordstelefonen hånade med en första signal som väckte förhoppning, för att omdelbart efter jag slagit telefonnumret tystna.

Så var det i många hushåll i trakten under förmiddagen i går. Och trots att inget av samtalet jag ville ringa egentligen var livsviktiga så fick jag klaustrofobi.

Kanske var det onsdagens telefonkonferens med försvarsministern som ringde(!) i bakhuvudet, där den svenska infrastrukturens sårbarhet vid terrorattacker bland annat diskuterades. Att telefonkommunikationerna kan upprätthållas är en av de viktigaste inslagen i infrastrukturförsörjningen och att ett avbrott händer så nära inpå spridandet av dataviruset som för bara någon vecka sedan slog ut hela arbetsplatser, kändes otryggt.

Vi vet att det finns hackers som uppfattar avancerade brandväggar i datorerna som en utmaning de måste anta och om datasystemen är så lätta att ta sig in i, så är telefonledningarna desto enklare...tror jag. Men kunskapen om infrastruktursäkerheten har jag förstås - som de flesta förmodligen - bara erfarenhet av från filmens värld.

När vi fick information i grundskolan om hur en attack mot Sverige sannolikt skulle manifestera sig var förgiftandet av vattentäkter ett inslag som fastnat. Den lede fi skulle göra vattnet odrickbart förklarade den unge mannen på besök.

Hade jag så under denna telefonlösa torsdagsförmiddag befunnit mig någon annanstans än i Härnösand hade jag kanske avstått från att dricka vatten. Men nu var jag här.

Och vattnet luktade och smakade precis som vanligt...vilket förstås skulle kunna indikera att vi är under attack... Men då har den förstås pågått rätt länge.

S.S

Mer läsning

Annons