Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Region Y kryssar vidare

Annons
Torsdag 23 maj 2002Region Y kryssar vidare

Politikerna i kommuner och landstinget i Västernorrland gör nu det bästa av tummetotten region Y.

Region Y kryssar sig vidare i motvinden för att förhoppningsvis nå målet - ett direktvalt regionparlament någon gång i framtiden. En riksdagsmajoritet bestående av moderater, socialdemokrater och vänsterpartister (!) stoppade ju all möjlig demokratisering av beslutsfattandet i länen, eller regionerna, som övriga partier är övertygade om skulle vara till fördel både för det folkliga engagemanget i för medborgarna avgörande frågor liksom för länens utveckling. Efter att landshövdingarna, särskilt statens styresmän i Norrland, absolut avvisat tanken på direktvalda regionfullmäktige valde regeringen att ge kommuner och landsting möjlighet att bilda kommunalförbund, där fullmäktigeförsamlingarna utser ledamöterna.

Medborgarna saknar därmed fortfarande den demokratiska rätten att i allmänna val ställa politikerna till svars för de beslut som tas om länens utveckling och framtid.

Ansvarsfördelningen blir inte klarare, eftersom länsstyrelsen fortfarande ska vara inblandat i kommunalförbundets krav på statligt stöd. Däremot kommer länsstyrelsen att i ännu högre grad länkas till regeringen och länsstyrelsens styrelse blir nu helt en fråga för centralmakten, det vill säga staten.

För att på något sätt hävda det demokratiska inslaget väljer kommunerna och landstinget i Västernorrland att bilda det kommunalförbund de nu har laglig rätt till inom den organisation som hittills kallats Region Y. Vad det blir av det hela återstår att se. Genom riksdagsmajoritetens agerande sker nu ingen förenkling eller rationalisering av det politiska arbetet inom länet. Däremot kan man alltid hoppas att samarbetet stärks genom att det formaliseras i en ny organisation.

Politikerna har redan avvärjt en protest mot den nya organisationen genom att uttala viljan att placera sitt kansli i Härnösand. Länsstyrelsen har tidigare bedömt att ett kommunalförbund som övertar de regionala utvecklingsfrågorna från länsstyrelsen medför färre anställda inom länsstyrelsen. Region Y:s kontor ersätter mer än väl den minskningen. Det har också framförts farhågor om regional splittring och ökad byråkrati. De problemen kan undvikas helt om länsstyrelsen går Region Y till mötes med en öppen och positiv attityd.

Att stämma ner tonen

Aftonbladets politiska chefredaktör Helle Klein hävdar, med stor emfas, att svenska partier som i EU tillhör partigrupper där partier som samarbetar med främlingsfientliga partier i andra länder ingår, omedelbart ska lämna grupperna. Det svenska liberala folkpartiet ska med andra ord lämna ELDR , European Liberal, Democrat and Reform party - den liberala gruppen där också centern hör hemma - därför att danska venstre finns med där. Venstre leder ju en regering som styr med stöd av dansk folkeparti, som är extremt invandrarfientligt.

Helle Klein hamnar i debatterna ibland i ett tonläge där hon borde stämma ner rösten, om det nu är möjligt. Den som granskar Socialistinternationalen, dit socialdemokraterna räknar sig, hittar troligen en hel del inslag som det svenska partiet inte vill stå för.

Nu behöver man inte bege sig utanför landets gränser för att avkräva regeringspartiet en förklaring till varför det inte reagerar mot invandrarfientlighet. Till exempel den som frodas inom några LO-anslutna fackföreningar, bland annat Byggnads. Varför avbryter socialdemokraterna inte samarbetet med LO eller, rättare sagt, varför kräver inte Helle Klein att partiet gör det?

Danska venstre svävar för övrigt inte i okunnighet om vad folkpartiet tycker om partiets agerande i, som danskarna säger, utlänningspolitiken. De svenska liberalerna har markerat ett skarpt avståndstagande från venstres åsikter.

Mer läsning

Annons