Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mycket återstår att göra

Annons
Tisdag 21 maj 2002Mycket återstår att göra

Det är ont om kvinnliga företagare i Västernorrland, de flesta finns i Kramfors.

Det visar sig nu med förfärande tydlighet att de grundläggande svagheterna i svensk ekonomi, alltså beroendet av några få stora exportföretag, gör oss mer sårbara än de flesta länder för svackor i den internationella konjunkturen.

Det borde ligga i vårt eget intresse att vår ekonomi är så robust som möjligt. Det är den inte i dagsläget. Ett nyckelområde är företagandet. Och här har vi en mycket lång väg att gå, inte minst när det gäller kvinnors företagande. Det har uppmärksammats att företag i växande utsträckning startas och leds av kvinnor. Det finns exempelvis 3 900 kvinnor med en position som VD i ett aktiebolag. Inom vissa branscher och på en del håll i landet är det fler företag som startas av kvinnor än av män.

En studie som gjorts av Svenskt näringsliv framhåller detta som ett glädjande faktum. Samtidigt finns det skäl att konstatera att siffrorna i studien visar att kvinnorna har lång väg kvar att gå. Om vi vidgar perspektivet en aning är det också så att företagandet som helhet måste öka rejält. Andelen egna företagare i befolkningen ligger i Sverige på en tredjedel av nivån inom OECD.

Om man tittar på lokal nivå varierar andelen kvinnliga företagare mellan 93,23 (Danderyd) och 18,85 (Storfors) räknat per 1000 kvinnor i åldern 20 - 64 år. Om man ser till andelen nyblivna företagare uppgår de till 1,64 i Storfors och 5,78 i Danderyd. Skillnaderna är stora och ökar dessutom.

Samma mönster finns i Västernorrland I botten ligger Timrå med 25,82 (2,59) och i toppen återfinns Kramfors med 43,61 (3,47). Andelen nystartande anges inom parentes. I Härnösand är siffran 32,86 (2,8). I länet som helhet uppgår andelen till 35 att jämföra med motsvarande siffra bland länets män som är 135, alltså nästan fyra gånger så mycket. I landet som helhet utgör kvinnornas andel av alla företagare 25 procent, men vart tredje företag som startas görs av en kvinna.

Det återstår alltså mycket att göra, även om kvinnornas andel nu tycks växa om än långsamt samtidigt som det inte sker överallt. Västernorrland hör inte till de områden i landet som visar upp någon större ökning av kvinnors företagande.

Till stor del beror detta på att de branscher där kvinnor framförallt är verksamma finns inom hälso- och sjukvård, andra personliga tjänster och utbildning. Något som i sin tur underlättas av att offentligt finansierade tjänster utförs av privata entreprenörer. Och där finns ju, som bekant, vissa hinder. Politiken i Västernorrland liksom i Norrland i stort domineras av den traditionella vänstern som till råga på allt är mer traditionell här än i de södra delarna av landet.

Just nu berömmer socialdemokraterna med stödröra som bäst sig själva för att ha ökat på utgifterna för att höja nivån i a-kassan. Det som var tänkt som en omställningsförsäkring definieras nu av socialdemokratin som en viktig del av den generella välfärden. Arbetarrörelsen har blivit en arbetslöshetsrörelse. Borta är allt tal från Mona Sahlin om företagarna som hjältar. De som röstade på hennes parti får hålla till godo med en 50-lapp extra om dagen sedan det visat sig att samma ekonomiska lagar som gäller för allt företagande också gällde den nya ekonomin. Och de småföretag som kunde ha dämpat fallet i ekonomin är för få och för små.

Dyrast

Vårt dyra fosterland har inte blivit billigare att leva i. Sverige har fortfarande de högsta priserna på dagligvaror i hela EU. Mineralvatten, tillexempel, som är en stor förbrukningsartikel i bland annat Härnösand kostar fem gånger mer i Sverige än i Spanien. Andra högprisvaror är chokladdrycker och tvättmedel.

Skillnaderna i pris skylls bland annat på långa transporter, men de nämnda varorna tillverkas alla inom landet. Det är nog snarare bristen på konkurrens som håller priserna uppe. Någon ändring lär det inte bli förrän även svenskarna kan handla med euro för då kommer EU:s inre marknad förhoppningsvis att fungera även här.

Mer läsning

Annons