Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Motioner för hela Sverige

För många kan hösten vara förknippad med älgjakten, skolstart eller kanske regn. För mig och många andra riksdagsledamöter är hösten förknippad med det som kallas allmänna motionstiden.

Annons

Det innebär att vi som riksdagsledamöter har möjlighet att lägga fram egna förslag till riksdagen. Jag vill därför berätta om ett par av de frågor som jag lyfte fram i år.

I dag kan ett yrkesfordon stoppas och bötfällas samt beläggas med körförbud på grund av olika skäl, det kan till exempel handla om undermåliga bromsar. När polisen sedan lämnat platsen finns det inget som hindrar att detta fordon kör vidare. Detta skulle kunna lösas genom att svensk polis gavs befogenheter att klampa, det vill säga låsa fast fordonet med ett så kallat däcklås. Metoden fungerar mycket bra i andra länder och jag har därför föreslagit att den svenska polisen bör tillåtas att klampa yrkesfordon.

I Västernorrlands län och de andra skogslänen finns det en stor vattenkraftsproduktion. Drygt 90 producent av elproduktionen från vattenkraften kommer från skogslänen. Tyvärr är det bara en liten del av det värdeskapande som vår vattenkraft ger som kommer tillbaka till oss som lever här. I Norge finns ett återbäringssystem som innebär att de norska vattenkraftsproducerande kommunerna får cirka 5,2 miljarder norska kronor per år. Jag arbetar för att ett liknande system som det i Norge ska införas i Sverige, givetvis utan att elpriset blir dyrare för konsumenterna.

För att göra det möjligt att bo och arbeta i glesbygd måste det finnas företag och arbetstillfällen. Regeringen har påbörjat ett gediget arbete för att göra det enklare att driva företag, förenkla de hinder som uppstår för småföretagen samt att göra det mindre riskfyllt att anställa. De administrativa kostnaderna för företagen har minskat med nästan 7 miljarder kronor. Jag vill se att ännu mer görs. Därför har jag föreslagit att man ska göra en översyn om hur man kan stimulera till egenföretagande och göra så att företag kan anställa och växa ytterligare i glesbygdsområden i Sverige.

Statliga myndigheter placeras ofta inte i de orter där det största behovet av arbetstillfällen finns. Enligt mig finns det flera mindre orter som skulle vara lämpliga tjänsteställen för många av våra statliga verk. Det har även visat sig att det inte alls brukar vara några rekryteringsproblem till mindre orter. I dessa mindre överhettade områden är hyrorna oftast betydligt lägre, och staten skulle på så sätt i betydande grad kunna minska sina kostnader.

Med dagens informationsteknologi kan man ytterligare understryka att allt inte behöver finnas i Stockholm eller på andra större orter. För mig är det en del i att större hänsyn tas till att hela Sverige skall leva.

Detta är bara några exempel, alla mina motioner finns i sin helhet på riksdagen hemsida.

Lena Asplund

Lena Asplund (M) representerar Västernorrland i riksdagen.

Mer läsning

Annons