Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Majoritetsval en dålig idé

Annons
Måndag 6 maj 2002Majoritetsval en dålig idé

Utrymmet för småpartier är större i ett proportionellt valsystem än med majoritetsval.

Demokrati är i grund och botten en procedur för människor att fatta beslut utan att slå ihjäl varandra. Men demokrati kan utformas på olika sätt. Och hur det demokratiska systemet är utformat kan ha stora konsekvenser för vilken politik som förs.

I Storbritannien och USA tillämpas majoritetsval. Det innebär att det parti eller kandidat som får flest röster i en valkrets vinner alla mandat. Ett sådant system leder allt som oftast till en situation där det finns två stora partier och kanske ett tredje mindre parti.

I Sverige har vi i stället ett proportionellt valsystem. Partierna får mandat i riksdagen efter hur stora de är, så länge de klarat spärren på fyra procent.

Det finns en avgörande skillnad mellan majoritetsval och proportionella val. I det förstnämnda betonas ansvarsutkrävande. I det senare är grundtanken att väljarnas åsikter ska representeras så proportionellt som möjligt i parlamentet. Utrymmet för småpartier är bra mycket större i det senare exemplet.

På varenda statsvetenskaplig institution diskuteras olika former av valsystem, men bland politiker här i landet har det hittills funnits en bred uppslutning kring den svenska valmodellen. Men nyligen öppnade statsminister Göran Persson för en diskussion kring ett majoritetsvalsystem i Sverige. Persson fick frågan om han är beredd att verka för att personvalet får fullt genomslag, men uttryckte snarare intresse för majoritetsvalsystemet. Det är en fullt hederlig inställning, som bör bemötas i sak och inget annat.

Ett majoritetsvalsystem skulle innebära att endast det parti eller den kandidat som får flest röster, eller majoritet, representerar valkretsen. Den svenska politiska kartan skulle om än målas ännu rödare, med undantag från några blå öar i norra Stockholm och sydvästra Skåne.

Partier som folkpartiet, miljöpartiet, centern och kristdemokraterna skulle sannolikt raderas. Vi skulle få två renodlade blockpartier.

Denna tanke kan te sig lockande för moderater och socialdemokrater. De skulle slippa småpartierna och de politiska alternativen skulle renodlas. Men för väljarna är det en fördel att det finns sju partier istället för två eller tre. Som väljare är det lättare att hitta ett parti eller en kandidat som representerar just ens egna åsikter, om det finns fler åsikter, människor och partier att välja mellan. Det är därför personvalet bör ges större tyngd, medan valsystemet inte förändras i övrigt.

Statsministerns uttalande är logiskt med tanke på vilken politisk miljö - den breda dominerande socialdemokratin i bruksorten - som han fostrats i. Men för en modern väljare med många preferenser och som söker mer nyanser inom och mellan partierna är majoritetsval en dålig idé.

Mer läsning

Annons