Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Klantigt att ställa ultimatum

Annons
Lördag 8 juni 2002Klantigt att ställa ultimatum

Det är ingen nyhet att folkpartiet och kristdemokraterna inte delar syn på familjepolitiken.

Kristdemokraternas ledare Alf Svensson har ställt ultimatum om familjepolitiken vid en eventuell borgerlig valseger i höst. Det var klantigt - förutsatt att Alf Svensson vill att kristdemokraterna ska vara med och samregera. Man kan också säga att det var litet onödigt att göra ett stort utspel av något som knappast kan kallas nyhet, nämligen att kristdemokraterna och det liberala folkpartiet inte har samma uppfattning om jämställdhet eller individens fri- och rättigheter.

Trots denna skillnad i uppfattningar har partierna kunnat kompromissa tidigare och kan säkert göra det igen, om Alf Svensson tar tillbaka sitt ultimativa krav. Kanske inser han att hans agerande var litet oöverlagt den här gången. Eller också har folkpartiledaren Lars Leijonborg rätt i att Alf Svenssons utspel var "ett sätt att burra upp sig inför kristdemokraternas riksting". Detta hålls 27-29 juni och en av de frågor som ska behandlas är ett vårdnadsbidrag, liknande det som den borgerliga regeringen införde i slutet av sin regeringsperiod.

Litet bör man dock fundera över kristdemokraternas verklighetsförankring när Alf Svensson påstår att "Man ska inte använda barnomsorgen som en murbräcka för att främja ekonomisk jämställdhet".

Utan barnomsorg är det inte möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta och det primära för jämställdhet är att kvinnor har en egen inkomst att råda över. Först då blir kvinnor oberoende individer. Detta faktum är allmänt känt, men är tydligen inte accepterat av kristdemokraterna. Det är vidare av största vikt för samhället att kvinnor förvärvsarbetar, eftersom denna grupp från att ha varit en arbetkraftsreserv nu i högsta grad behövs på arbetsmarknaden.

Dessutom ropas det uppgivet från politiskt håll efter flera barn och det söks efter orsaker till att barnafödandet går ner. Socialdemokraternas enkla lösning med en maxtaxa på dagis kommer inte att ändra problemet med låga födelsetal. Bättre ekonomiska villkor för studerande med barn däremot och ökad valfrihet i barnomsorgen, med tider och utformning som passar föräldrarna, skulle göra mer nytta.

Det borde en borgerlig regering kunna komma överens om, särskilt om den är lyhörd för vad småbarnsföräldrar och studerande har att säga.

Oppositionen har redovisat gemensamma ståndpunkter för väljarna inom flera viktiga områden, bland annat skolan, vården och den ekonomiska politiken. Det är mer än vad den socialdemokratiska regeringen gjort. Det är nu inte troligt att socialdemokraterna får egen majoritet vid valet men det saknas också varje antydan till hur en s-minoritetsregering ska bli samspelt med något annat parti. De stödpartier som hjälpt till att bilda riksdagsmajoriteter den här mandatperioden har ställt hårda krav för att ge fortsatt stöd åt socialdemokraterna.

Folkomröstning?

Miljöpartisterna i Härnösand har gjort ett desperat försök att plocka poäng inför valet genom att säga sig kräva en folkomröstning om vattnet i Härnösand. Dessutom passade partiet på att göra det i samband med världsmiljödagen - en helt opolitisk företeelse - vilket väckt visst förtret i and-ra läger.

Eva Goes säger att partiet jobbat för bättre vatten i 20 år. I åtminstone fyra av dessa år har miljöpartiet tillhört den politiska majoriteten i kommunen. Om det trägna arbetet för bättre vatten inte burit frukt tidigare, borde det i alla fall ha gjort några avtryck under den senaste mandatperioden. Av utspelet om folkomröstning att döma har engagemanget inte varit så stort att övriga majoritetspartier tagit intryck.

Det har kanske legat på samma nivå som Eva Goes läsning av lagen. Det är nämligen kommunfullmäktige som egenmäktigt avgör ifall det ska hållas folkomröstningar eller inte. Däremot är fullmäktige skyldigt att ta upp frågan om folkomröstning när fem procent av de röstberättigade kommunmedlemmar så begär. Då avgör fullmäktige med enkel majoritet om det ska bli någon folkomröstning eller inte.

Fullmäktige kan emellertid också omedelbart avvisa kravet på folkomröstning. Och skulle det trots allt bli en folkomröstning så är den enbart rådgivande. Vilket Eva Goes borde veta efter sina studier i ämnet.

Mer läsning

Annons