Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

För trångt på Ostkustbanan

Annons
Torsdag 10 januari 2002För trångt på Ostkustbanan

Det är redan trångt på Ostkustbanan och än värre blir det när trafiken kommer igång på Botniabanan. Det krävs dubbelspår hela vägen till Gävle.

Om det inte hade funnits bussar och vägar som bussarna kan åka på skulle ett stort antal människor ha varit isolerade under de första vinterveckorna i Sverige när tågen antingen vägrade gå eller järnvägen var ofarbar. Den stora infrastruktursatsningen som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet lyckats ena sig om ger till vägverket hälften av av verket begärt för att klara nödvändigt underhåll och investeringar medan banverket har fått dubbelt så mycket pengar som verket ansåg sig behöva.

Det, kan man hävda, var framsynt av riksdagsmajoriteten eftersom bristerna nu visat sig vara stora inom tågtrafiken. Det är dock omöjligt att ersätta bilar och bussar med tåg, särskilt där det inte finns några järnvägsspår, och därför behövde vägverket de pengar som äskades.

Där det redan finns järnväg och där ny järnväg ska dras fram är möjligheterna förstås större att öka både gods- och persontrafiken på räls. Fler har också valt att resa med tåg, antalet passagerare har ökat med 20 procent sedan 1995. Samtidigt ökar också biltrafiken. Att allmänna kommunikationer utnyttjas är bättre, både ur trafiksäkerhetssynvinkel och med hänsyn tagen till miljön. En förutsättning är givetvis att det finns allmänna kommunikationer som passar de resandes behov och att trafiken flyter bra.

Näringsminister Björn Rosengren har ånyo gjort ett definitivt uttalande: "Min uppfattning är klar. Tågen ska gå och de ska gå i tid."

Risken är stor att även denna självklarhet får läggas till den samling av Rosengrenuttalanden som aldrig ledde någonstans. Allt beror på hur banverket använder de 100 miljarder kronor som nu tilldelats verket, ifall siffrorna står sig över hela perioden. Att bygga bort redan befintliga flaskhalsar på Ostkustbanan skulle ge snabbare förbindelser från Västernorrland till Stockholm. Om inte så värst många år krävs det dock betydligt större investeringar på den järnvägen. Hela Ostkustbanan behöver dubbelspår, anser till exempel SJ:s egna trafikplanerare.

Behovet finns redan nu men blir ännu större då Botniabanan är färdig och ska anslutas till Ostkustbanan. Hela sträckan Gävle - Sundsvall kan bli en gigantisk flaskhals för tågtrafiken Umeå - Stockholm - och då är det inte mycket vunnet med mångmiljardinvesteringen i Botniabanan. Ett skäl till att banan över huvud taget skulle byggas var ju att underlätta pendlingen mellan norr och söder. Ett annat var att godstrafiken skulle flyttas från väg till järnväg.

Ostkustbanan har utrymmesbrist. Därför har SJ dragit in ett antal tåg för att i stället kunna lova att de som går kommer fram i tid. Trots det ökade trafiken under förra året, både inom SJ och länstrafikbolaget X-trafik i Gävleborg. Minsta störning i trafiken får därför stora konsekvenser.

En vettig användning av banverkets oväntade pengatilldelning är därför att göra hela Ostkustbanan dubbelspårig och förlänga dubbelspåret upp till Botniabanan, gärna med en ny rät dragning så tidsvinsten blir största möjliga. Det vinner alla resenärer på och det är ju för dem som tågen finns.Lyckats?

Tidskriften Svensk Linje, utgiven av Fria moderata studentförbundet, kom häromsistens ut med en jubileumsutgåva. Den har funnits i 60 år. I sin ledare skriver redaktören Joakim Nilsson bland annat så här:

"Uppropet (Den svenska linjen 1940) födde sedermera tidskriften Svensk Linje som från sin start 1942 har verkat som organ för Sveriges Konservativa Studentförbund, nu Fria Moderata Studentförbundet. Genom åren har Svensk Linje lyckats behålla sitt utseende, sin karaktär, sitt syfte och förmodligen som en följd därav sina läsare."

Och har den inte fått några nya torde det inte bli fler jubelnummer.

Mer läsning

Annons