Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En garanti till de äldre

Annons
Onsdag 27 mars 2002En garanti till de äldreEn vård på mellannivå och en omsorgsgaranti behövs i äldreomsorgen.

I Härnösand fortsätter folkpartiet sin offensiv för att ge äldre bättre levnadsvillkor. Motionen om en äldreombudsman, som vann kommunfullmäktiges gillande, följs nu upp av ytterligare två motioner; den ena gäller en omsorgsgaranti för äldre och den andra behovet av vårdplatser på nivån mellan sjukhuset och patientens egen bostad. Att de äldre - och funktionshindrade med samma behov av kommunal omsorg - uppmärksammas av politiker i kommunerna är nödvändigt. Ofta har de nämligen svårt att föra sin egen talan.

Det tycks dessutom inte bli något av förslagen om gemensamma nämnder i äldreomsorgen där både landsting och kommun ska vara med. Regeringen drog tillbaka sitt förslag efter diskussioner med vänsterpartiet och miljöpartiet. Har de äldre tur finns det en annan majoritet i riksdagen efter valet. De gemensamma nämnderna skulle underlätta för de två huvudmännen att lösa gemensamma vårdbehov. Det brister nämligen i kommunikationen mellan landstingsvården och den kommunala vården. Socialstyrelsens granskningar har tydliggjort bristerna och att äldre blir utan vård eftersom varken landstinget eller kommunen tar på sig ansvaret.

Ädelreformen, som var en dålig kompromiss, löste inte problemet men slog ändå fast att ansvaret är gemensamt.

Folkpartiet vill nu att kommunen och landstinget samverkar om denna rehabiliterande vård på mellannivå - mellan akutsjukhuset och bostaden - och att tomma lokaler vid Härnösands sjukhus utnyttjas för ändamålet. "Att äldre, sköra människor, fortfarande i behov av vård, inte ska behöva skickas fram och tillbaka mellan hemmet och sjukhuset borde var och en förstå" skriver folkpartisterna Lars Sjödin och Sven-Åke Vest i motionen.

De hänvisar också till Örnsköldsvik där kommunen och landstinget provat den här typen av korttidsvård och att den fungerat så bra att den får fortsätta. Det borde inte vara svårare att komma överens i Härnösand.

Örnsköldsvik tillhör också de kommuner som infört en omsorgsgaranti inom äldreomsorgen och folkpartiet menar att Härnösand bör följa det exempel. Garantin blir ett steg på en ny kurs för att komma till rätta med de stora problem vår äldreomsorg fått dras med de senaste åren. skriver Lars Sjödin och Sven-Åke Vest. Genom omsorgsgarantin blir innehållet i äldreomsorgen tydligt liksom hur insatserna utförs och vilken kvalitetsnivå de håller.

Garantierna gäller hemtjänst och kommunens särskilda äldrebostäder. Kompensationen, om kommunen inte håller vad den lovat, består i Örnsköldsvik för det mesta av nedsatta avgifter. I andra kommuner får de äldre gottgörelse på annat sätt. De viktiga är att de vet, vad de har rätt att förvänta sig av den kommunala service de betalar för.

I en riksdagsdebatt för några veckor sedan gav socialminister Lars Engqvist vissa utfästelser om att alla kommuner skulle ha en äldreombudsman. Nu tycks inte heller det bli av. Därför är det nödvändigt att kommunerna själva blir medvetna om äld-res och funktionshindrades behov och hur de bäst kan tillfredsställas.Rätt eller fel?

Ekonomin i Härnösands energi och miljö ab, Hemab, är inte lysande. Den kunde vara bättre ifall bolaget fick behålla sina vinster, men dem lägger ägaren-kommunen beslag på för att täcka förluster i andra verksamheter. Är det rätt eller fel? Den debatten startade folkpartiets Lars Sjödin i Härnösands kommunfullmäktige på måndagen genom en interpellation om Hemabs ekonomi.

Dessutom lämnade Hemabs styrelseordförande Göran Norlander, socialdemokraterna, beskedet att det inte blir någon kommunal borgen för eventuella ytterligare lån till kraftvärmeverket. Däremot vill styrelsen ha borgen för ett lån på 20 miljoner kronor till andra investeringar.

Det blir inte heller någon invigning av kraftvärmeverket förrän förhandlingarna med leverantören av utrustningen gått i lås och slutredovisning skett i fullmäktige. Det kan med andra ord bli en lång inkörningsperiod ...

De 45 miljoner kronor som försäljningen av elhandeln gav i realisationsvinst till Hemab är redan borta, bland annat genom utdelning till ägaren. Trots att det vid försäljningen utlovades att pengarna skulle användas till investeringar i energibolaget.

Mer läsning

Annons