Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En briljant demokratisatsning

Annons
Lördag 13 april

En briljant demokratisatsning

Härnösand kommuns satsning på Agenda 21 är välvald. Tillsammans med många andra kommunmedborgare tillbringade jag torsdagskvällen med att förbättra Härnösand och kände mig för ovanlighetens skull mer optimistisk när jag gick än när jag kom. Jag tror verkligen på detta.

Jag skulle förstås vilja hävda att det var för att jag lyckades övertyga mina folkpartistiska bordskamrater om att jag hade rätt i flera frågor, men de vill säkert hävda det motsatta. Sanningen ligger någonstans där emellan och det förklarar i sin tur varför det visade sig bli en givande kväll.

Mötet i torsdags samlade säkert ett hundratal till den inledande informationen av Ingvar Wiklund om kommunens budgetförutsättningar och Ola Risberg som arbetar med kommunens Vision 2006-arbete. Fler än hälften, mellan 60-80 personer stannade sedan kvar för att få vara med och prioritera kommunens verksamheter.

Med sex diskussionsfrågor om hur kommunen ska utvecklas, sex svarsalternativ till varje fråga och 60 minuter på oss att enas, valde jag att göra ett blocköverskridande samarbete vid ett liberalt bord.

Resultatet visar att kvällen sannolikt blivit ännu bättre om en politisk blandning säkerställts vid alla bord. Debatten blev i vissa frågor högljudd, men att det var kommunens bästa alla samlade runt bordet, jobbade för - därom finns inget tvivel. Eftersom poängen med övningen var att bordsgruppen skulle försöka enas om ett svarsalternativ så gällde det att tala för sin uppfattning och vinna över de andra om de valt ett annat svarsalternativ - eller låta sig övertygas om värdet i deras alternativ.

Frågorna och svaren gav oss samlade möjligheten att inför budgetarbetet ge politikerna besked om vad vi tror kommunens utveckling kommer att hänga på. Vad får folk att flytta hit och vad får dem att stanna kvar?

Då är det möjligen en sympatisk uppfattning att framhålla äldreomsorgens vikt - som flera närvarande gjorde - men i just detta avseende hör det inte dit. Äldre flyttar helt enkelt mer sällan än andra.

Det betyder naturligtvis inte att kommunen ska dra ner på omsorgen. Absolut inte. En kommun som inte tar hand om alla sina invånare kommer aldrig lyckas fullt ut.

Sanningen är ändå den att om kommunen skulle bestämma sig för att satsa säg blygsamma 100 000 kronor på att göra kommunen mer attraktiv för inflyttning, så är det inom andra områden det gäller att lägga pengarna. Sedan kan man diskutera om det är på förbättringar på företagsklimatet eller på trafikmiljön kring stadens skolor pengarna borde läggas. Mitt bord lutade åt det förstnämnda, medan gruppen inte kunde enas om det skulle vara viktigare att lyckas integrera invandrare i kommunen eller att locka hit något nytt företag.

Att kommunen både behöver fler invandrare och fler företag var vi helt överens om, men vad integrerar invandrare om inte arbetstillfällen. Och vad skapar fler arbetstillfällen om inte en förstärkt efterfrågan på varor och tjänster som en större grupps inflyttning till kommunen skulle ge?

Jag vill fortfarande hävda att Härnösands kommun aldrig kommer att få en bättre chans att öka medborgarantalet och därmed skattekraften, köpkraften, efterfrågan, arbetskraftstillgången så radikalt på under fem år, som den de har nu: att framgångsrikt ta emot invandrare till kommunen.

Om de andra borden höll med mig om det återstår att se. En sammanställning av bordsresultaten kommer att presenteras inom kort och förhoppningsvis kommer torsdagens framgångsrika försök upprepas under våren och sommaren.

Att man från kommunen och Agenda 21-gruppen ansträngt sig för att åstadkomma givande möten mellan intresserade medborgare och politiker är uppenbart (möjligen med undantag för den absurt svårfunna länken till Agenda 21:s lokala sida på kommunens hemsida).

Däremot är bristen på engagerade deltagare fortfarande för stor. Att fler kom i torsdags än vid något tidigare möte är oerhört positivt, men vad kräver egentligen Härnösandsborna för att ta sig tid ett par timmar för att förbättra kommunens chanser till överlevnad?Susanne SjöstedtInget för regeringen

Möjligheterna för kommuner att själva utforma sin verksamhetsstruktur är omfattande. Det där kommunala självstyret har fortfarande ett värde. Men det finns gränser i självstyret. En gräns är de lagar som kommunerna förväntas efterleva i syfte att kunna hålla acceptabel lägsta nivå på servicen man erbjuder kommunmedborgarna, både som brukare av den kommunala servicen och som anställda inom den.

Ingvar Wiklund framhöll under Agenda 21-mötet i Härnösand i torsdags svårigheterna att spara på den kommunala verksamheten eftersom 80 procent av omsättningen går till utbildning, vård och omsorg och att den största posten där är personalkostnader. Att skära ner inom verksamheterna för att spara pengar betyder därför nästan alltid att någon måste gå.

Nu står Härnösands kommun - och flera kommuner med den - inför tvånget att sänka sina kostnader rejält för att vara säkra på att få extrapengar från staten, och besparingarna berör även omsorgen. Då ryker rimligen personal även där. Att som Härnösand spara 30 miljoner inom socialförvaltningen på något annat sätt känns inte realistiskt.

Men som Arbetsmiljöinspektionen i Härnösand påpekar är det inte heller tillåtet att bryta mot en lag för att efterleva en annan, neddragningarna på personal måste fortfarande följa arbetsmiljölagstiftningen, vilket kommunen inte anses göra.

Kommunen bör ta den anklagelsen på allvar och inte gömma sig bakom uppfattningen att man som arbetsgivare helt enkelt har rätt att bestämma om arbetsmiljön är tillräckligt god, oavsett om arbetsmiljöinspektionen håller med eller ej.

Visst behöver Härnösand de extra pengarna från staten, men det finns ingen anledning att driva fler människor in i sjukskrivningar för att nå det målet. Nu ligger ärendet på regeringens bord, där det inte hör hemma. Ansvaret att nå en lösning ligger på de inblandade parterna här.

S.SKongressdags!

Under helgen samlas socialdemokraterna till distriktskongress i Sundsvall och inte bara motionsbehandling, verksamhetsberättelser, seminarier och kongressfest ska hinnas med.

Ett år ska läggas till handlingarna, fyllt med de jobbigare lokala utmaningarna med omfattande utflyttningar och dystra medlemsvärvarsiffor men även de åtskilligt ljusare opinionsmätningarna som skvallrar om omval i höstens val.

Valrörelsen ska inledas även här, bland annat genom att landstings- och riksdagslistor slutligen fastställs. Där kan vi räkna med en debatt om huruvida det är lämpligt med landstingslistor som inte är varvade alls och i toppen består av ett helt sjok kvinnor, medan resten av listan är proppfull av män.

Vi kan dessutom räkna med att Göran Persson kommer att motta varma applåder, speciellt om han vågar berätta vad framtiden har i sitt sköte för Sollefteå. Detta inte minst som det i motionshögen ligger en motion om krav på regeringens uppfyllande av löftena i samband med försvarsomställningen som verkar gå igenom.

Det här är helgen det händer. Nu laddar sossarna i länet om.

S.S

Mer läsning

Annons