Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Effektivare bolag - lägre pris

Annons
Fredag 14 juni 2002Effektivare bolag - lägre pris

Elnätbolagen kan sänka avgifterna - om de blir effektivare.

Den statliga energimyndigheten är oseriös anser branschorganisationen Svensk energi. Energimyndigheten har nämligen, efter en granskning, sagt att nätbolagen är ineffektiva och att det beror på att företagen som äger elnäten och distribuerar elen har monopol inom sina nätområden.

För branschen kan en sådan bedömning kanske kännas orimlig, men för alla kunder som betalar nätavgiften är det högintressant. Det finns kommunala, statliga och privata elnätbolag. Med effektivare verksamhet och lägre kostnader skulle avgifterna kunna sänkas. Det är energimyndighetens uppgift att se till så att nätbolagen, i sin monopolställning, inte tar ut för höga avgifter av sina kunder.

Energimyndigheten har jämfört bolagen med varandra och deras kostnader i förhållande till den mängd el de distribuerar. Jämförelsen visar att ett stort antal nätbolag har högre kostnader än sina mer effektiva jämförbara kolleger. På kort sikt skulle företagen kunna sänka sina kostnader med 1,6 miljarder kronor, säger energimyndigheten. På längre sikt går det att vinna 2,9 miljarder kronor genom en mer rationell verksamhet. Det gör hela 27 procent av de totala kostnaderna i rationaliseringsvinster!

Enligt myndigheten skulle avgifterna kunna sänkas med 15 procent ifall alla nätbolag blir lika effektiva som de bästa.

Det är klart att branschen inte gillar den sortens avslöjanden. De kunder som är beroende av monopolföretagen kan däremot vara glada över att en myndighet kontrollerar företagens agerande och prissättning. När handeln med el avreglerades ledde det ju till priskonkurrens och att åtskilliga kunder bytte elleverantör för att sänka sina kostnader. Monopolföretag däremot är inte utsatta för någon konkurrens.

Kramfors energiverk AB är det mest effektiva nätbolaget i Ångermanland. Där finns det inte mycket att hämta hem genom effektivisering. På lång sikt kan däremot Härnösands elnät AB minska sina kostnader med 36 procent, enligt energimyndigheten, och Graninge Sollefteå med 25 procent. Övik energi nät AB kan sänka kostnaderna med 32 procent genom att bli effektivare.

Bra för kunderna att veta.

Skolan delar blocken

Socialdemokraterna hävdar att den borgerliga skolpolitiken leder till en "sorteringsskola". Dagen skola skulle alltså vara något annat - den skola som lämnar tiotusentals elever utan tillräckliga kunskaper. Det är mycket svårt, förmodligen omöjligt, att bli en ifrågasättande och engagerad medborgare om man inte ens kan läsa telefonkatalogen.

Idag tillbringar svenska skolbarn ett antal år i förskolan, nio år i grundskolan och tre år i gymnasieskolan, för dem som står ut så länge, men det räcker inte. Ett stort antal elever går direkt vidare till kommunal vuxenutbildning, för att där inhämta kunskaper som de borde fått i ungdomsskolan. Andra åter får sin överlevnadskunskap i kretsar som leder in i kriminalitet. Skulle det vara den ideala skolan?

Socialdemokraterna kritiserar också gärna borgerliga partier för deras syn på friskolor. Det gemensamma program som oppositionen nu lagt fram syftar till en förbättring av den kommunala skolan, den som de allra flesta svenska barn fortfarande har som enda eller bästa alternativ. Det borde ligga i allas intresse att den kommunala skolan ger varje elev en rättvis möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna innan skoltiden är över.

Det är för övrigt utmärkt att intresset fokuseras på skolan i valet. Där är skiljelinjen mellan oppositionens politik och socialdemokraternas glasklar.

Socialdemokraterna säger nej till betyg, vill ge sämre villkor till friskolorna och slopa förkunskapkravet till gymnasieskolan.

Det sätter socialdemokratiska väljare i en besvärlig situation. Av dem vill nämligen mer än 60 procent ha tidiga betyg och kunskapskraven till gymnasieskolan kvar, enligt flera opinionsundersökningar.

Mer läsning

Annons