Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det kunde ha varit bättre

Annons
Torsdag 4 oktober 2001Det kunde ha varit bättre

Varför jublar inte människirna i skogslänen över den hett efterlängtade infrastrukturpropositionen? Förmodligen för att den inte gav vad ministern lovade.

Den har varit hett efterlängtad, näringsminister Björn Rosengrens proposition för infrastrukturen. Varje försening har förmodligen medfört ökade förväntningar på innehållet. Resultatet blev en västgötaklimax, åtminstone i Västernorrland. Botniabanan ska byggas färdig, men det hade väl alla räknat med. I övrigt ges inte speciellt klara besked. Det finns ett antal miljarder avsatta för satsningar på vägar och järnvägar, men det mesta ligger mellan åren 2004 och 2015 och varken Ban- eller Vägverket är klara med sin planering för framtiden. Förmodligen tas det för givet att Ådalsbanan finns med i planen - annars är det inte mycket vunnet med de miljarder som läggs ned i Botniabanebygget.

De största förhoppningarna till infrastrukturpropositionen har dock varje vägberoende företag och enskild person knutit till nya pengar som ska ge rejäla förbättringar av vägnätet. Nu.

Ungefär tolv miljarder har näringsministern skrapat ihop i extra anslag från nästa år och till 2004. De tolv miljarderna ska räcka till drift och underhåll av vägar och järnvägar, till förbättringar av dåliga vägar - dit den så kallade tjärsäkringen hör - och till nyinvesteringar. "Det eftersatta underhållet kan börja åtgärdas med ökade resurser redan nästa år" konstaterar Björn Rosengren förnöjt.

I pengar innebär det att tjälsäkring och förbättrad bärighet ges 600 miljoner kronor totalt i hela landet. Det är inte speciellt mycket pengar, behoven är betydligt större. Det finns vägprojekt för hundra miljoner kronor enbart i Västernorrland som Vägverket kan dra igång omedelbart. Till drift och underhåll av länets vägar blir det inget ökat utrymme.

Till det mest angelägna bland vägförbättringar hör riksväg 90 från Sollefteå mot Näsåker och väg 315 från Kölsillre till Ytterhogdal, det vill säga länsgränsen. Den senare är en väg för virke in till industrin från Jämtland och behöver verkligen bli bättre. Grusvägen norr om Forsmo på södra sidan om Ångermanälven är ett annat angeläget projekt.

Det stora satsningen skulle emellertid vara E 4 förbi Sundsvall. Den har Björn Rosengren nämnt som en investering för åren efter 2004. Där ligger också en ny E 4-sträckning förbi Uppsala. För norrlänningar är båda dessa vägprojekt oerhört viktiga. Det kan komma igång med hjälp av lån eftersom Vägverket nu får tillåtelse att låna till väginvesteringar.

Efter år 2004 ska det finna 169 miljarder kronor till nyinvesteringar i vägar och järnvägar, 100 miljarder till järnväg och 69 till väg. För under håll av vägar och järnvägar avsätts 150 miljarder kronor, av summan placeras 17 miljarder i en post för särskilt eftersatta vägar. För järnvägsnätets bevarande finns det 38 miljarder åren 2004 - 2015. Det är förmodligen ur den potten pengar ska komma till Ådalsbanan, någon gång framöver. Botniabanan ska enligt senaste beräkningarna vara klar 2008.

Summorna som nämns är höga och närmast ogripbara, men trots det väcker propositionen inget jubel i skogslänen, vilket är förståeligt. Trots alla önskelistor, uppvaktningar, guidade turer på i stort sett ofarbara vägar har Norrland inte fått ut vad de väntat av det försenade förslaget till ny infrastruktur.

Det finns dock en intressant bit i Björn Rosengrens förslag och det är kopplingen mellan ny teknik och transporter. Där finns stora möjligheter att följa och leda transporter till enklaste och snabbaste väg och med olika tillgängliga transportslag. Den delen har bäring till bland annat verksamheten i Härnösands hamn och godstrafiken med Botnia Links färja till Vasa.Likvärdigt

Ett väl fungerande transportsystem är mer än en fråga om infrastruktur och vägar. Det handlar om att förverkliga målen om rättvisa och jämlikhet, om välfärd och sysselsättning, om utveckling och tillväxt både regionalt och nationellt. Det är också en viktig miljöfråga. En kärna i den socialdemokratiska politiken är att det ska finnas likvärdiga förutsättningar att bo och bedriva företagsamhet i hela landet.

Med strategiska investeringar i vägar och järnvägar kan pendlingsområden utvidgas. Näringslivet får därmed kompetens inom ett större befolkningsunderlag.

Ovanstående är ett utdrag ur ett tal som näringsminister Björn Rosengren höll den 21 augusti. Om så där tio år gäller hans ord kanske också i Västernorrland.

Mer läsning

Annons