Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det krävs liv i landsbygden

Annons
Onsdag 20 mars 2002Det krävs liv i landsbygden

Eftersom stad och land är beroende av varandra måste det finnas förutsättningar även för ett gott liv på landsbygden.

Ofta framställs folkpartiet inte helt rättvist som ett storstadsparti. Folkpartiet har ett program för levande landsbygd, vilket faller sig naturligt eftersom liberaler anser att människor ska ha frihet att själva välja var de vill bo och hur de vill försörja sig. Alltså ska det finnas förutsättningar även för ett liv på landsbygden för den som väljer det.

Eftersom det är lika omöjligt att en nation kan ha hela sin befolkning levande i städer som att den finns enbart på landsbygden krävs det förståelse, inte motsättningar, mellan stad och land. Stadsbefolkningen behöver det som produceras på landsbygden för att överleva och för den som har sin utkomst på landet är stadsmänniskornas konsumtion av jordbruksprodukterna nödvändiga för existensen.

Under årets landsbygdsriksdag förklarade folkpartiets EU-parlamentariker Marit Paulsen hur partiet ser på landsbygden, vårt gemensamma kulturarv.

"Den dagen då de ljusa banden längs skogslandets sjöar och älvar återtagits av barrskogen, den dag då stengärdsgårdar och åkerholmar skyfflats bort, den dagen är Sverige ett ganska fattigt land - hur ekonomiskt välmående vi än är" sade hon bland annat.

Och visst har hon rätt, de flesta svenskar vill ha kvar det gamla odlingslandskapet med ett öppet landskapet och en vårdad och bibehållen kulturmiljö. För att det ska vara möjligt vill liberalerna i EU avreglera all egentlig produktion i jordbruket men samtidigt betala bönderna för att de producerar biologisk mångfald, kulturarv och öppna landskap, sådana värden som inte kan säljas på varumarknaden.

Sverige som nation är lika beroende av att det lever människor på landsbygden som av allt det som krävs för att konkurrera i en kunskapsbaserad och internationaliserad värld, hävdade Marit Paulsen. Därför måste staten ta ansvar för att människor kan välja att leva på landet. En förutsättning för livskraft är att alla har goda kommunikationer och för glesbygden måste bilen erkännas som ett nödvändigt transportmedel. Statens insatser för en garanterat god kvalitet i det allmänna vägnätet måste bli större.

Folkpartiet är inte motståndare till skatteutjämning mellan kommunerna, men vill att staten ska ta över kostnaden för hälften av socialbidragen och för skolan. Då kan kommunerna sänka kommunalskatten och det blir enklare att konstruera ett utjämningssystem som inte framstår som högst orättvist i de kommuner som betalar mest. Helst skulle staten ha hela ansvaret för den kommunala skatteutjämningen. Då försvinner nämligen motsättningarna mellan rika kommuner i expansiva områden och fattiga på landsbygden.

Kommuner där den generella välfärden hotas av en krympande befolkning vinner mest på att ge medborgarna valfrihet och mångfald inom kommunal service. Där behövs det nämligen kreativa lösningar, samarbete och ideella insatser för att till exempel behålla ett litet ålderdomshem. Öppenhet för alternativa driftformer ger byalag och kooperativ möjlighet att ta över verksamhet som annars skulle ha lagts ned. Så kan såväl äldre som barnfamiljer bo kvar på orten. Och kommunens befolkningsminskning kan hejdas.Handla lokalt!

Två saker är politiker och företagare i Härnösand ense om - att handläggningstiderna hos kommunerna kan bli kortare och att kommunen bör inrätta ett servicekontor där alla ärenden lämnas in och slussas vidare till berörd instans. Annars skiljer sig åsikterna om näringslivsklimatet i kommunen men ingen anser att det är uppseendeväckande gynnsamt.

Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige och 200 företagare har svarat på Sifo-undersökningen om företagsklimatet för Svenskt näringslivs räkning.

Företagen hävdar bland annat att de skulle vinna på att kommun och landsting gör sina upphandlingar från lokala näringsidkare liksom att mer offentlig verksamhet läggs ut som entreprenader. Det gäller framför allt småföretag. Själva vill de utveckla klimatet genom fler nätverk och samarbete.

För att kunna växa i Härnösand behöver företagarna bland annat en satsning på infrastrukturen och förenklad hantering av tillstånd av olika slag. De som inte vill växa hänvisar till avgifter och andra pålagor, brist på arbetskraft och att det är dyrt att ha anställda.

Politikerna anser att näringslivsrådet är positivt för företagsklimatet, liksom verksamheten inom Härnösands näringslivsbolag. Det är också gynnsamt med korta avstånd mellan bostad och företag och att miljön är bra för barnfamiljer.

Situationen idag är något bättre än för två år sedan - men det återstår mycket att göra.

Mer läsning

Annons