Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det felar i alla fall i rätt ände

Annons
Onsdag 20 mars

Det felar i alla fall i rätt ände

Inte helt oväntat är Härnösands politiker inte överens med Härnösands företagare om hur företagarvänlig kommunen egentligen är. Att det blivit bättre är båda grupper dock överens om. Tacksamt nog finns dessutom bristerna i rätt ände.

Lärdomen som kan dras av Svenskt Näringslivs undersökningssammanställning som presenterades i går vid en företagar- och politikerträff är att den vedertagna uppfattningen om att det är dåliga kommunikationer och infrastruktur som försvårar för företags etablering och verksamhet i Västernorrland i allmänhet, och i sammanställningen för Härnösand i synnerhet, är alldeles för dyster.

Vägnät, tåg- och flygförbindelser får tämligen gott betyg av de tillfrågade Härnösandsföretagarna i undersökningen. Ännu bättre omdöme får tele- och IT-nätet.

Ungefär samma uppfattning hade Kramforsföretagarna när Svenskt Näringsliv arrangerade en liknande tillställning där för tre veckor sedan. Företagarna i Sollefteå däremot håller inte med. Inte alls.

Vad företagarna i går kväll i Härnösand och i enkätundersökningen upplever som större hinder är i stället den service kommunen erbjuder företagarna, det kommunala regelverket och den omfattande byråkratin och den kommunala upphandlingen.

Det är bra!

Bra för att det är något som "enkelt" går att göra något åt av politiker och företagare här och nu. Infrastrukturpropositioner i all ära, men möjligheterna att som kommunpolitiker i någon av de Västernorrländska kommunerna att påverka är begränsade.

Det är därför i rätt ände det brister i både Kramfors och Härnösand.

Undersökningsresultatet i Sollefteå däremot borde brännas. Den företagare som trotsar de dystra förutsättningarna som skapats där, förtjänar medalj (men först ett rejält omställningsförslag).

Därför går det inte heller att väga in Sollefteåsvaren på undersökningen bland länets övriga kommuner.

De politiker som svarat på frågorna i Härnösand delar delvis kommunens företagares uppfattningar. Kommunikationerna rankas även av Härnösands förtroendevalda som kommunens starka sida då det gäller att skapa ett gott företagarklimat.

Det kommunala serviceutbudet upplever dock politikerna till skillnad från företagarna är rätt bra. Inte heller håller man med företagarna om att kommunen borde avveckla den kommunala verksamhet som konkurrerar med privata företag.

Skillnaderna i uppfattning är genomgående i sammanställningen, politikernas bedömningar är hela tiden mer positiva och ligger i många fall flera betygsenheter över företagarnas.

Där företagarna tycker att tillgången på arbetskraft är dålig, faktiskt sämre än de tyckte när undersökningen genomfördes 1999, tycker politikerna tvärtom att den blivit bättre. Där företagarna tycker att samverkan mellan grund-, gymnasie- och högskola, och näringslivet försämrats, är politikernas uppfattning återigen den motsatta.

Skillnaderna är värda att uppmärksamma, inte minst sett ur det sammantagna omdöme företagare respektive politiker ger Härnösands kommuns företagarklimat samt deras rekommendationer för hur det kan bli bättre.

Företagarnas åtgärdsplan följer gamla normer där företagarna tycker att kommunalskatten borde sänkas, att de kommunala avgifterna borde sänkas, att mer av den kommunala verksamheten borde läggas ut på entreprenad eller ännu hellre att kommunen avvecklar den.

Det är logiska krav...som kommunens politiker inte behöver uppfylla. Det finns andra och bättre sätt att ta sig runt problemet.

Kommunalskatten är i Härnösand kanske i högsta laget, men bedömningen från företagens sida att den bör sänkas har mest att göra med uppfattningen att det inte finns rekryterbar arbetskraft på plats. Att locka kompetent personal från andra delar av landet kräver en kommun som har fler fördelar än nackdelar. Hög kommunalskatt ligger förvisso på minussidan men har förvånansvärt lite med svenskarnas flyttvanor att göra, det har flera undersökningar visat.

En gemensam marknadsföringkampanj med kommun, företag och högskola sjösattes häromveckan, tyvärr i en sjöoduglig båt. Men strategin är den rätta och skulle säkert förbättra de tämligen usla kontakter näringslivet och högskolan verkar ha i dag.

Det är i ett gemensamt krafttag av lokala politiker och företagare som företagarklimaten i Härnösand och Kramfors kan förbättras.

Problemet med i brister på det lokala planet är att det sällan dimper ner rikspolitiker som vill hjälpa till med problemlösningen. Det är för övrigt även fördelen med lokala problem eftersom vi faktiskt löser dem bäst själva.

Susanne Sjöstedt

Polygami ger SSU rubriker

För den som lever under villfarelsen att det bara är på riksplan man kan åstadkomma någon sann politisk debatt, blir Östergötlands SSU-distrikts årskonferens en uppfriskande motsägelse.

Sällan har två ynka motioner på en Dåk, som de kallas, fått så många rubriker som de aktuella motionerna som föreslår att månggifte, polygami, bör tillåtas i Sverige.

Motionärerna menar att staten inte bör ha något att göra med hur personer organiserar sitt privatliv eller vem de väljer att älska. Där har de förstås en poäng.

Socialdemokraternas partisekreterare Lars Stjernkvists uttalande om att "kärleken är något mellan två människor" håller knappast som argument, inte ens om man lägger till "i taget" som slutkläm.

Känslor är tackolov avreglerade till och med i Byråkratisverige och kärleken omfattar för de allra flesta människor en större grupp än två.

Däremot håller argumentet om man byter ut ordet "kärlek" mot "äktenskap" så att meningen i stället lyder "Äktenskapet är något mellan två människor". (Skulle man fråga om Svenska Kyrkans inställning till frågan skulle de till ovanstående mening tillfoga: "av motsatt kön", men vi bryr oss inte om Svenska Kyrkan i dag.)

Faktum är i alla fall att regelverket för hur äktenskap bör se ut är en enklare fråga än mycket annat. Den svenska uppfattningen, som för övrigt delas av en stor världsmajoritet är att äktenskapet är en institution för två. Bidragsregler, arvsregler, vårdnadsregler, skatteregler och så vidare är uppbyggda efter den uppfattningen och en förändring av det ser få som önskvärt.

Den svenska lagstiftningen bör däremot erkänna de polygama äktenskapsförhållanden som finns i landet i dag. Något annat vore orimligt. Att kräva av invandrade i sådana förhållanden att de ska bryta upp dem är förkastligt och förstärker snarare än tar bort de förtryckande maktstrukturer som förekommer i trepartsäktenskap.

Nu spelar inte ett par motioner på en distriktsårskonferens egentligen en så stor roll. Inte på världsordningen i alla fall.

Men rubrikerna de skapade, skapade i sin tur politisk debatt. Det är himla kul när det inträffar.

S.S

Mer läsning

Annons