Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Branschen raggar studenter

Annons
Onsdag 6 mars 2002Branschen raggar studenter

Brandkårsutryckning ska ge fler ingenjörer i Härnösand.

Branschorganisationen Svensk energi kallar det en brandkårsutryckning. Det handlar om en kampanj för att få fler högskoleingenjörer inom el och energi och de ska utbildas vid Mitthögskolan i Härnösand.

"Det är kris i branschen och vi har oss själva att skylla" sade Carl-Erik Nyquist, tidigare vd för Vattenfall, i Dagens Nyheter.

Fram till 2004 behövs det 600 nya ingenjörer till kärnkraftverk, elverk och fjärrvärmeanläggningar. Och det har inte uppdagats förrän nu!

För Mitthögskolan är behovet lika stort av studerande på den här utbildningen, antalet har sjunkit dramatiskt och därmed hotas utbildningen av ekonomisk kris. Sker ingen förändring krävs det neddragningar och i värsta fall nedläggning. Det är begripligt att Mitthögskolan och Svensk energi gör gemensam sak för att både öka antalet studerande och rädda utbildningen.

Svensk energi går in med en halv miljon kronor till kampanjen men vill dessutom ha en mer långsiktig lösning för att trygga försörjning av driftingenjörer. Branschen hoppas att också Energimyndigheten ska visa intresse för att stödja utbildningen i Härnösand och påpekar att frågan egentligen är en riksangelägenhet. Den måste "lyftas så att beslutsfattare på högre nivåer blir varse om allvaret" skriver Svensk energis vd Monica Ulfhielm i sitt tiggarbrev till energibolagen.

Det är med andra ord ett ansvar för regering och riksdag att se till så att inte den svenska kraftindustrin rätt som det är står utan kvalificerad arbetskraft.

Att det betyder insatser för Härnösand borde inte vara något problem. Mitthögskolan har redan den mest avancerade utrustningen i landet och en gammal fin tradition inom området från den gamla sjöbefälsskolan och kommunen har utlovats statligt bistånd för att komma över avvecklingen av försvaret.

Att Härnösands energi och miljö ab engagerar sig i raggningen av studenter är inte heller konstigt. Investeringen i kraftvärmeverket försvarades bland annat med att det behövdes när Mitthögskolans blivande ingenjörer ska göra sin praktik.

Bristen på driftsingenjörer till kärnkraftverken är knappast en fråga om låga löner - som brist på arbetskraft inom vård och omsorg. Ingångslönen för ingenjörerna ligger på minst 25 000 kronor i månaden och alla får jobb. Orsaken till att intresset gått ner ligger nog snarare i att fler väljer bort naturvetenskap och teknik, och det är ett ännu större problem att lösa. Mitthögskolans utbildning inom energi och elkraft är en av pusselbitarna där, eftersom den bidrar till nya lärare med inriktning mot naturvetenskap.Ministern ändrar sig om specialskola

Utbildningsminister Thomas Östros har än en gång fått medge att regeringens skolpolitik inte motsvarar krav från och behov hos de närmast berörda, nämligen elever, lärare och föräldrar. Den här gången backar ministern från riksdagsbeslutet att avveckla specialskolan för synskadade barn med flerhandikapp i Örebro, Ekeskolan. Thomas Östros medger förstås inte att det är en förändring av beslutet, som fick häftig kritik från den borgerliga oppositionen, han kallar det för en "utveckling" av beslutet om nedläggning.

Ekeskolan blir, oavsett hur Thomas Östros väljer att framställa det, kvar även som specialskola.

Det innebär att riksdagsmajoriteten fått bakläxa på beslutet att stänga specialskolan och enbart behålla Ekeskolan nationellt resurscentrum, där elever kunde vistas kortare tid. I stället skulle elevernas hemkommuner sörja för att de fick rätt anpassad undervisning. Att det inte skulle fungera borde de tre partierna i riksdagsmajoriteten ha förstått. Nu säger Thomas Östros att förstått att om Ekeskolan ska bli ett starkt resurscentrum så måste den också ha en stark skoldel.

Det var ju synd att inte regeringen och stödpartierna förstod det tidigare. Då hade framför allt eleverna och deras föräldrar sluppit en lång tid av oro.

Ministern kom till insikt när han gjorde ett personligt besök på skolan. Det visar hur viktigt det är att politikerna verkligen vet vad de sitter och fattar beslut om. Besöket på Ekeskolan borde naturligtvis ha gjorts innan frågan behandlades i riksdagen.

Mer läsning

Annons