Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Berätta mer om EU-stöden

Annons
Tisdag 11 juni 2002Berätta mer om EU-stöden

EU-stöd ska helst ge varaktig verksamhet.

I slutet av förra veckan samlades dryga hundratalet politiker från kommuner och landsting i de fyra nordligaste länen - de bildar Europaforum norra Sverige - till ett möte i Sundsvall. Det handlade om en gemensam strategi för fortsatta bidrag från EU, även efter det att sällskapet utökats med gamla öststatsländer. Från EU deltog generaldirektören Guy Crauser, han som leder direktoratet för regionfrågor.

Guy Crauser kunde naturligtvis inte ge några löften om fortsatta EU-bidrag men han trodde att det skulle bli så. Han rekommenderade bland annat ett intensivt lobbyarbete i Bryssel från norra Sverige och det som generaldirektören bjöds på under besöket i Västernorrland ska väl räknas till sådan verksamhet.

Det är fullt begripligt att de norra länen av självbevarelsedrift visar upp EU-stödd verksamhet som är lyckosam och som fortfarande bär god frukt. Samtidigt ska man inte dölja projekt som misslyckats eller varit för kortsiktiga för att bi livskraftiga. Ta Styresholm till exempel. Där möjliggjorde EU-pengarna arkeologiska utgrävningar, uppbyggnaden av en medeltidsgård för att illustrera dåtidens liv i bygden, historiska skådespel och en verksamhet som lockat åtskilliga besökare. Styresholm ägs av Hola folkhögskola. Varken landstinget, som driver skolan, eller Kramfors kommun har god ekonomi och utan fortsatta statliga och EU-bidrag kan Hola inte driva Styresholm vidare. Det är synd.

Under mötet i Sundsvall var politikerna överens om att markera närhetsprincipen i EU-sammanhang. Den lokala och regionala nivån kan "tillgodose en ökad legitimitet för det europeiska samarbetet genom att föra besluten närmare medborgarna" konstaterades det.

Om nu lokala och regionala politiker är så överens om att legitimera Europasamarbetet är det förvånande att inte mer information går ut till just medborgarna. Man kan fråga sig hur många personer i exempelvis Ådalen som vet vad Mid Sweden European Office i Bryssel sysslar med och hur de berörs av den verksamheten? Lokala och regionala förankringsprocesser ska framhållas, konstaterade politikerna också.

Ett EU-bidrag som kommer att föränd-ras är jordbruksstödet. Det är absolut nödvändigt, dels därför att det är felkonstruerat idag, dels därför att de nya EU-medlemsländerna har ett utbrett men fattigt jordbruk.

I Sverige är oerhört mycket av gammal jordbruksmark samtidigt kulturhistoria. Därför bör jordbruksstödet ses som både miljöstöd och bidrag för att bevara kulturarvet. Den tanken är inte svår att förankra hos människorna. Det bevisas av allmänhetens stora intresse för industrisamhällets kulturarv, som också genomförs med EU-medel.

Olika

Det var ingen slump att folkpartiledaren Bengt Westerberg var socialminister när den stora handikappreformen genomfördes. Villkoren för funktionshindrade har alltid legat folkpartiet varmt om hjärtat. Därför är det också naturligt att partiet nu kräver att reformen återställs efter de försämringar som genomförts sedan 1994. De handikappades riksförbund noterar att det hittills endast är folkpartiet som ägnat uppmärksamhet åt handikappfrågorna i året valrörelse.

Det visar sig nu att landstinget i Stockholm ger de mest generösa bidragen till handikapporganisationerna - 19,74 kronor per invånare och år. I Västernorrland var bidraget 8,41 kronor år 2001. Även de kommunala bidragen varierar stort i landet och handikapprörelsen har därför mycket olika villkor beroende på var organisationerna är verksamma, vilket också påverkar deras medlemmar. Lägre bidrag ger mindre verksamhet.

Mer läsning

Annons