Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Länsstyrelsen inrättar fyra nya naturreservat – här kommer de vara

Genom ESAB-projektet har länsstyrelsen i Västernorrland förvärvat totalt 136 hektar mark i Härnösand, Kramfors och Sollefteå.
Nu har markerna fått status som naturreservat.

Läs mer: Länsstyrelsen beslutar om helt nytt naturreservat

Det är till största delen produktiv skogsmark som förvärvats och nu ska bevaras. Två av reservaten ligger i Kramfors kommun fick sin nya status under torsdagen.

Habborskullarna Kramfors är en av Sveriges rikaste lokaler för den hotade laven långskägg som finns på 410 träd i området. Området har under en längre tid undgått rationellt skogsbruk.

Drickesmyrhöjden i Kramfors är ett område som består av äldre hänglavsrik grandominerad, skiktad naturskog med inslag av asp, sälg, tall och björk. Området är beläget i ett av de rikligaste kärnområdena för den hotade laven långskägg i landet, men arten är inte påträffad här.

Läs fler artiklar om naturreservat här.

Tvärmyran i Sollefeå är en liten men för länet i det närmaste unik rikkärrslokal som är mycket rik på arter, framförallt kärlväxter. Reservatet omfattar 25 hektar och består av såväl rikkärr, kalkpåverkade gransumpskogar, örtrika bäckmiljöer, trädbevuxna myrar som äldre barrskog på frisk mark.

Nedre Brånsån i Härnösand är en relativt opåverkad skogså som rinner mellan Öjesjön och Långsjön i Gådeåns vattensystem. Naturvärdena ligger i att vattensystemet är relativt opåverkat och har förekomst av flodpärlmussla och utter. År 2006 skyddades delar av ån som ett naturreservat, nu utökas skyddat av ån med ytterligare ett reservat i den nedre delen.

Läs mer om naturreservaten som nu bildas här.

Läs också: 300 hektar naturvårdsbränning

Läs också: Urskogen Björnlandet formades av elden