Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Länsmuseets hotellyttrande drogs tillbaka – ”Jag är besviken och upprörd”

Länsmuseets antikvarie Hjördis Ek yttrar sig mycket negativt mot planerna på ett högt hotell på Kanaludden i Härnösand. Plötsligt dras hennes yttrande tillbaka av länsmuseets chef Eva Carron. ”Det här får vi reda ut internt”, säger Carron.

Två kulturmiljöexperter på länsstyrelsens experter säger nej till det omstridda hotellbygget som de anser påtagligt skadar riksintresset i Härnösands miljö.

Men länsstyrelsen yttrar sig ändå positivt. Det kunde vi berätta häromdagen.

Länsmuseets expert går också emot den tilltänkta 36,5 meter höga byggnaden som planeras intill simhallen.

”Placeringen är ytterst olämplig ur kulturhistorisk synpunkt. Ett högt hotell kommer at dominera stadsbilden och störa vattenkontakten från den äldre bebyggelsen i Östanbäcken. Områden som är utpekade som riksintressen för kulturmiljövården är viktiga att bevara från förändringar genom störande byggnader”, heter det i yttrandet från antikvarie Hjördis Ek på länsmuseet Västernorrland.

Eller hette. Läget är lite oklart.

Dagen efter att yttrandetiden till Härnösands kommun gått ut i förra veckan drogs nämligen yttrandet tillbaka av tillförordnade museichefen Eva Carron. Hon hänvisar till att länsmuseet ”inte tagit del av hela informationsunderlaget”.

Hjördis Ek är besviken och upprörd.

– Jag förstår inte alls varför det är återkallat. Jag har inte ens fått något meddelande om det. Jag står fast vid mitt yttrande, säger hon.

Läs mer: Rekordstort intresse att tycka till om hotellplanerna

Som antikvarisk expert med lång erfarenhet känner hon sig överkörd.

– Det kan man säga utan problem. Vi måste ha olika meningar om högt hotell vid Kanaludden. Jag är inte alls nöjd att chefen gör så här utan att ens diskutera frågan.

Läs mer: Näringslivet positivt till hotell på Kanaludden

Eva Carron, som är tillförordnad chef på länsmuseet, uppger att det som saknats i underlaget för museets yttrande är MKB, en miljökonsekvensbeskrivning av hotellbygget.

– Men även om vi hade haft det så skulle vi inte ha yttrat oss. Vi är ingen myndighet. Vi är ett rådgivande organ. Det är länsstyrelsen som är myndigheten, säger hon.

Så länsmuseet har ingen uppfattning i sakfrågan?

– Nej, inte egentligen, annat än att vi tycker att det underlag som har tagits fram med önskvärd tydlighet visar på att det inte är någon påtaglig skada på riksintresset.

Har det här koppling till att du tidigare jobbade med samma frågor på länsstyrelsen?

– Nej. De har ingenting med min person att göra. Men riksintresse för kulturmiljö innebär inte att man inte får göra någonting. Det är inte så att riksintresse är en död hand över ett område.

Och antikvarien Hjördis Ek känner sig överkörd?

– Jag fattar det. Men det är ett internt problem. Jag har inte hunnit prata med henne dessvärre.