Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Landshövdingar om dubbelspårig Ostkustbana: "Utbyggd kustjärnväg skulle knyta ihop söder och norr"

Annons

Just nu pågår en intensiv dragkamp om statliga infrastrukturpengar. Det handlar om 622,5 miljarder kronor som ska fördelas till år 2029. Snart presenterar Trafikverket sitt förslag och våren 2018 fattar regeringen beslut.

Vi hälsar nye infrastrukturministern, Tomas Eneroth, välkommen. Vi informerar gärna mer om de behov som finns av Ostkustbanan och annan infrastruktur som stärker Sverige, östra Svealand och södra Norrland.

Östra Svealand har växtvärk. Prognoser säger att regionen kommer växa med 900 000 invånare de närmaste 25 åren. För att göra detta möjligt behöver fler människor bo längs kusten i Svealand och södra Norrland.

Det handlar om att knyta samman norra och södra Sverige och integrera den nybyggda Botniabanan i vårt nationella järnvägssystem, men också om att Sverige norr om Uppsala kan bidra till att lösa Mälardalens bostadskris. Ostkustbanan behöver byggas om till dubbelspår för att möjliggöra för människor att bo, resa och jobba.

När det blir enklare att röra sig blir det också enklare att bo och jobba på olika orter. Fler bostäder kan byggas längs järnvägens sträckning, vilket är ett alternativ till att nya städer växer upp. 60 000 bostäder längs Ostkustbanan är ingen omöjlighet.

Svealandsregionen har därmed förutsättningar att expandera med de 900 000 personer som det kan handla om, och växa ihop med södra Norrland.

■■ För fler insändare, klicka här.

Att resa Stockholm-Umeå kommer att ta fyra timmar – halva tiden mot i dag. Att börja bygga ihop Ostkustbanan med Botniabanan och den kommande Norrbotniabanan görs bäst med en satsning på Ostkustbanan.

Effekterna som kan erhållas är så mycket större med tillväxt- och bostadspotential i fokus. 27 mil enkelspår från Gävle till Härnösand, med medelhastigheten 100 kilometer i timmen, är Sveriges längsta flaskhals.

Detta gäller även färdigställande av signalsystemen för hastigheter på 250 kilometer i timmen. Nyttan med dubbelspår på Ostkustbanan kommer successivt till skillnad mot nybyggnation av järnväg. För varje del som byggs kortas restiderna och kapaciteten ökar. De sträckor som ger störst nytta byggs först.

Efter utbyggnad kommer vi att kunna ta oss mellan Stockholm och Sundsvall på två timmar och mellan Stockholm och Gävle på en timme. Att bo, jobba eller studera där du vill när bostäder och jobb växer fram längs hela banan är en fantastisk valfrihet. Fina bostadsmiljöer med snabba kommunikationer till och från Stockholm och Uppsala gör att kommunerna i södra Norrland och norra Svealand kan växa.

Framstående industriföretag med många anställda ger potential för både ökade person- och godstransporter. Halverad restid Umeå–Stockholm gör att fler kommer att välja tåg, inte minst för gods. Bättre järnvägstransporter av tungt gods blir ett krav för framtida lönsamhet i våra industrier.

Hamnarna i Västernorrland och Gävleborg liksom stora industrier som exempelvis Holmen, SCA, Billerud–Korsnäs och Sandvik kan växa. Den nya Ostkustbanan möjliggör tyngre och tätare trafik. Kapaciteten ökar från 4–6 tåg per timme upp till 30 tåg i timmen. Det gör järnvägstransporter robusta och ekonomiskt konkurrenskraftiga.

Trots ett bra befolkningsunderlag och expansivt näringsliv saknas en fungerande kustjärnväg som kan binda ihop landet och skapa bostads- och tillväxtmöjligheter. Nu är det därför hög tid att rusta upp Ostkustbanan till dubbelspår och att prioritera detta högre än byggande av ny järnväg i andra delar av landet.

Gunnar Holmgren

Landshövding i Västernorrland

Per Bill

Landshövding i Gävleborg

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel