Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ramprogrammet beviljar projektstöd - ger inte bidrag

Annons
Ramprogrammet beviljar projektstöd - ger inte bidrag

Debatt

I en debattartikel (TÅ 20011020) ställer Torsten Wiklander frågan varför småprojekt inte kan få stöd från ramprogrammet Industrisamhällets kulturarv. "Jag sörjer över att detöinte kunde spilla över litet pengar till smågrupper som håller på med gamla kort" . Svaret är enkelt - även smågrupper kan få stöd ur ramprogrammet men pengar kan inte "spilla över". Ramprogrammet kan bevilja projektstöd men inte ge bidrag.

Industrisamhällets kulturarv är ett ramprogram inom Mål 1 som finansieras genom EG:s Strukturfonder, nationell offentlig och privat finansiering. Projekten måste, förutom att de handlar om industrisamhällets kulturarv, påvisa en positiv sysselsättningseffekt, en positiv näringseffekt, samt leda till varaktiga effekter.

Inga av dessa villkor diskvalificerar småprojekt, men frågan är om det är värt besväret? För små grupper som behöver pengar till bildscanning, skrivhjälp och lokalhyra kan projektplaner och ansökningsblanketter bli en tidsödande omväg. Vi på ramprogrammet hjälper givetvis till med råd och anvisningar, men projektägaren måste själv formulera sin projektidÈ, upprätta en projektbudget och fylla i ansökningsblanketten. Kanske bättre då att söka finansiering hos den egna kommunen, lokala företag eller andra föreningar om behovet ligger på 10-20000 kronor.

De problem som Torsten Wiklander belyser är tyvärr inte unika för studiecirkeln Svanösundet. Många smågrupper har under årens lopp arbetat med fotosamlingar och många av dessa har också fått bidrag. Men ändå kvarstår problemen, att nya smågrupper saknar metoder, utrustning och pengar för liknande verksamhet. Ramprogrammet vill undanröja dessa problem, dvs ge stöd till projekt som utvecklar metoder för hur det lokala arbetet ska stödjas i framtiden.

Sex projekt med koppling till Ådalen har beviljats stöd ur ramprogrammet:

Ådalen i förändring. Ska digitalisera och tillgängliggöra arkivmaterial som rör ådalshändelserna.

Ådalen i förändring II. Ska digitalisera arkivmaterial och göra jämförande studier mellan två ådalssocknar.

Kulturarv Köjaviken. Ska bevara miljö och utveckla näringar i sågverksamhällena Marieberg och Köja.

Dynäs II. Ska driftsätta John Ekmans restaurerade bogserbåt Dynäs II.

Hernösands Trävarudistrikt. Ska genom studiecirklar inventera och dokumentera industrisamhällen i Ådalen.

Kunskapsprojektet - industrisamhällets kulturarv i Ådalen. Ska genom nätverksaktiviteter utveckla program för fortsatt arbete med industrisamhällets kulturarv i kommunen.

Erfarenheterna från dessa och ytterligare 21 projekt i ramprogrammet kommer förhoppningsvis att kunna vägleda oss i det fortsatta arbetet med industrisamhällets kulturarv i länet. Kunskapsprojektet ska fånga erfarenheterna i Kramfors och söka lösningar i lokal samverkan. Där behövs Torsten Wiklanders erfarenheter!

Mångfald i kunskap och mångfald i tolkningar av historien är betydelsefullt. Trots att många har skrivit länets industrihistoria är vi övertygade om behovet av fler som forskar och skriver. Den aktuella forskningen kring ådalshändelserna belyser detta med önskvärd tydlighet. Forskningen bedrivs i ett av projekten i ramprogrammet - Ådalen i förändring.

Var tid behöver uppfinna sitt eget hjul och var tid behöver göra sina egna tolkningar. Detta är särskilt viktigt i en tid när vi lämnar industrisamhället bakom oss och tar sikte mot det informationella samhället. På vilket sätt har industrisamhället påverkat oss och hur vårdar vi kulturarvet? Ramprogrammet nöjer sig inte med att se gamla bokryggar på biblioteken. Vi vill se ny forskning, nya frågeställningar och ny kunskap förmedlad via böcker, cirklar, radio/ TV och digitala medier.

Jan Sahlén

ramprogramledare, Industrisamhällets kulturarv i Västernorrland

Mer läsning

Annons