Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Näsström bortser från viktiga källor

Annons
Näsström bortser från viktiga källor

DebattPer Näsströms ursprungliga, tämligen voluminösa artikel syftade till att nästan på året - "omkring 119"! - fastställa tidpunkten för Ångermanlands inlemmande i Sveariket. I mitt genmäle tackade jag för den intressanta läsning hans text inneburit men invände mot tanken att det skulle gå att så exakt fixera denna förändring.

Den nutida forskningen är enig om att det i själva verket rörde sig om en utdragen process som pågick en längre tid; liksom hela landets kristnande och det övriga nationsbyggandet. Inte förrän på 1300-talet kan man tala om ett enat svenskt rike; i sak först slutgiltigt bekräftat genom Magnus Erikssons landslag, som bekant utfärdad i mitten av det århundradet.

I anslutning härtill påpekade jag också ett antal konstigheter, ja rena felaktigheter i Näsströms artikel. Tyvärr väljer han att inte kommentera dem - utom möjligen genom att ange att jag "övertolkar" hans åsikter och "skjuter över målet" - och vill alltså inte visa på vad sätt jag enligt honom hamnat fel. Likaså avvisar han - närmast föraktfullt - mina hänvisningar till sådana auktoriteter som den nyss bortgångne medeltidshistorikern Erik Lönnroth liksom den pinfärska upplagan av "Medeltidens ABC".

Denna skrift är utgiven av Historiska Museet med hjälp av gräddan av landets kännare av perioden. Från dessa källor må Näsström givetvis gärna bortse; dock knappast med anspråk längre på att vara seriös. I synnerhet inte som han i samma andetag själv åberopar Nils Ahnlund, vars forskargärning tog slut för snart ett halvsekel sedan, och Albert Viksten, vars obestridliga kvalifikationer knappast avsåg unika insikter om dessa äldre tider.

Näsström avslutar sitt genmäle med orden: "För att vi skall komma närmare sanningen behövs forskning och vi skall vara mycket källkritiska". Synd bara att han inte själv lever upp till den principen. Under sådana förutsättningar ser jag ingen mening i att fortsätta denna diskussion.

Bo G Hall

Mer läsning

Annons