Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Boken som är en högtidsstund

Annons
Boken som är en högtidsstund

Simone de Beauvoirs mästerverk äntligen på svenska

i sin helhet

Böcker

Simone de Beauvoir

Det andra könet

Norstedts

Nyöversättning av Adam Inczèdy -Gombos & Åsa Moberg i samarbete med Eva Gothlin

Ca-pris: 320 kronor

"För alla som lider av mindervärdeskomplex finns det ett mirakulöst botemedel: ingen är mer arrogant, aggressiv eller föraktfull gentemot kvinnorna än en man som är osäker på sin manlighet."

Orden är Simone de Beauvoirs och står att läsa i hennes bok "Det andra könet" som utkom 1949. Inom kvinnorörelsen blev detta verk snart ett viktigt dokumentet. Det dröjde emellertid ända till 1973 innan texten översatts till svenska, och då var det dessutom bara halva boken som presenterades.

Först nu, år 2002, 53 år efter att "Det andra könet" utgavs, kommer hela boken på svenska. Detta är en efterlängtad högtidsstund, inte minst för alla feminister och humanister.

"Det andra könet" av Simone de Beauvoir, utkom alltså några år efter 2:a världskrigets slut. Denna uppgörelse med manssamhällets alla myter om kvinnan väckte snabbt stor uppmärksamhet, och kritiken kom från både höger och vänster. Påven satte boken "på index", vilket betydde att ingen god katolik fick läsa den. Samtidigt fördömdes den i franska kommunistpartiets tidningar. För att förstå de häftiga protesterna måste vi komma ihåg att hennes bok kom i den tid då det konservativa kvinnomönstret fördes fram med stor kraft. Den förhållandevis korta hemmafruepoken inleddes, kvinnan skulle backa till hemmet och lämna plats till mannen. Enligt författarinnan är grunden för kvinnans frihet och oberoende hennes ekonomiska oberoende, en föreställning som ju inte stämmer överens med hemmafruidealet.

Beauvoir hävdar kvinnans rätt till utbildning och arbete, men även exempelvis födelsekontroll. Hon skriver öppet om kvinnors sexualitet och kritiserar tanken att moderskapet skulle vara kvinnans främsta uppgift. Beauvoir påtalar och exemplifierar det kvinnoförtryck som finns i samhället. Mannen är subjektet, normen, han utgör samhällets normalitet, medan kvinnan är objektet, den andra. "Hon bestäms och särskiljs i förhållande till mannen, inte han i förhållande till henne; hon är det oväsentliga gentemot det väsentliga. Han är Subjektet, han är det Absoluta, hon är den Andre."

Nyöversättningen är en diger lunta, en rejäl tegelsten, på 880 sidor, vilken är uppdelad i bok 1 och bok 2. I bok 1 presenteras exempelvis biologiska och psykoanalytiska perspektiv. En stor del ägnas åt historien och här får vi inte glömma att kunskapen idag, efter nära 30 års kvinnohistorisk forskning, är något större än år 1949. Myterna om kvinnan får också stort utrymme. Bok 2 innehåller en analys om kvinnors liv, från barndom till åldrande. Beauvoir beskriver bland annat homosexualitet, den gifta kvinnan, moderskapet och prostitution.

Författarinnan granskar kvinnan som fenomen. Vad är en kvinna? Hur kan de komma sig att en del kvinnor sägs vara "inte riktiga kvinnor"? Vad gör en kvinna till kvinna? Beauvoir redogör för vad som tidigare sagts och skrivits om kvinnor. Hon analyserar, även det redan analyserade. Hon kritiserar. Hon sammanfattar och presenterar sin egna reflektioner och slutsatser.

Jag kan inte låta bli att jämföra texten med den gamla översättningen. I vissa delar, bland annat i inledningen, stämmer texterna rätt väl överens. Det kan exempelvis handla om lite olika ordval. Ju mer jag läser upplever jag dock att detta är en helt ny bok, och naturligtvis mycket mer omfattande. Vissa avsnitt fanns inte alls med i den gamla översättningen, och vissa kapitel är betydligt längre. Som exempel kan nämnas att drygt 9 sidor om biologiska fakta har blivit 31 sidor "biologiska utgångspunkter".

Ett av de avsnitt som inte fanns med i den förra översättningen var kapitlet "Den lesbiska kvinnan". Att Beauvoir år 1949 skrev ett helt kapitel om detta ämne vittnar om mod och hennes slutsats är intressant: I själva verket är homosexualiteten varken någon medveten perversion eller någon ödesdiger förbannelse. Den är en hållning vald i en situation, det vill säga på samma gång motiverad och fritt vald. Ingen av de faktorer som subjektet antar genom detta val - fysiologiska förutsättningar, psykologisk bakgrund, sociala omständigheter - är avgörande, medan alla har sin del i förklaringen.

Något annat som inte fanns med i den gamla översättningen är hennes exemplifieringar av mäns myter om kvinnan, eller som hon själv skriver: "För att belägga denna analys av myten om det kvinnliga så som det kollektivt framträder för oss, ska vi granska de individuella och sammansatta uttryck som den fått hos vissa författare" .Här tar hon exempelvis upp "Montherlant eller avskyns börd". Henry de Montherlant levde 1896 - 1972 och var alltså i princip samtida med Beauvoir, vilket gör honom intressant. Med Beauvoirs exempel ur denne mans egna texter framträder en bild av en i högsta grad kvinnoföraktande herre. Intressant är då att ta reda på hur denne herre presenteras idag. I ett relativt nytt lexikon läser jag om nämnde författare att "i hans texter porträtteras kvinnor som själviska och otillräckliga varelser, som använder kärlek som redskap för att tillintetgöra männen".

Simone de Beauvoirs bok Det andra könet är trots sina 53 år synnerligen aktuell. Nyöversättningen är efterlängtad och mycket intressant. Även "kortvarianten" av boken kändes genomarbetad och genomtänkt, men med tillgång till hela boken känns arbetet än mer gediget. Texten är varierad, nyanserad och mer djupgående än den gamla, vilket i och för sig är rätt naturligt beroende på det utökade utrymmet. Översättarna Adam Inezédy - Gombos och Åsa Moberg har lyckats utmärkt och förordet av Eva Gothlin ger ännu ett plus. Bokens tjocklek kan avskräcka, men detta är en bok som inte bör sträckläsas. Läsandet kräver rejält med tid för reflektioner och tankar. Boken kan läsas om och om igen.

Ingalill BergmanIngalill Bergman, Skog är konsult och skribent. Hon medverkar ibland på kultursidan med artiklar om feministisk litteratur.

Mer läsning

Annons