Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kritisk röst om Sollefteås vindkraftsutbyggnad: "Kommunen exploaterar det mesta som går"

...”Sollefteå bromsar utbyggnaden av vindkraft – inför en striktare bedömning”, nyhetsartikel i TÅ 30 juni.

John Åberg säger att kommunen ska tillämpa en striktare bedömning av vindkraft.

Men kommunen har redan gett tillstånd till det mesta som går att exploatera, inklusive områden som kommunen själv sagt är direkt olämpliga för vindkraft.

Tvärtemot vad Åberg påstår har kommunen inte tillämpat 2008 års plan. Ett beslut i kommunfullmäktige, enligt länsstyrelsen ingen plan i PBL:s (plan och bygglagens, reds anm) mening, gör att kommunen kan säga ja i princip överallt.

Det mesta som har beviljats strider mot den enligt länsstyrelsen gällande 2008 års plan.

Vindindustrierna kommer att påverka större delen av kommunen (buller, visuell störning, jakt, fågel- och djurliv). Åberg påstår också att älvdalarna ska skyddas.

Men i dalarna är ingen exploatör intresserad av att bygga. Däremot byggs det på höjderna kring älvdalarna och då blir störningen maximal, både visuellt och bullermässigt (...telemaster byggs exempelvis på höjder för att få bra täckning i dalarna).

Åberg hänvisar till en ny översiktsplan, som ska antas i augusti. I arbetet ingick en medborgardialog, men under nästan hela dialogen förbjöds medborgarna att ta upp frågan om vindkraft.

■■ För fler insändare, klicka här.

I remissammanställningen från arbetet har i stort sett alla för vindkraften negativa aspekter tagits bort, inklusive den konsultrapport som kommunens själv beställt. När jag försökt föra en saklig diskussion om vindkraft med Elisabet Lassen har hon antingen hänvisat till tjänstemännen, eftersom hon kan för lite, eller snabbt bytt samtalsämne.

Men kommunens ansvariga tjänsteman vägrar svara på frågor om vindkraft. Något sakligt underlag finns inte och arbetet präglas av brist på kompetens. Detta konstaterar även P&W i en nyligen genomförd revision av kommunens miljöarbete, vilket underkänns på de flesta punkter och där den bristande kompetensen framhålls som ett problem.

Boverket skriver i en rapport: ”I översiktsplanerna redovisas sällan eller aldrig analyser, avvägningar eller prioriteringar mellan olika allmänna intressen utan planerna tenderar till att enbart bli ett redskap för att hantera exploateringsintressen.”

Kommunen pekar i översiktsplanen på vikten av en tyst miljö, men väljer att täcka stora delar av kommunen med storskalig vindkraft, en av de värsta bullerkällor vi känner.

Man ska satsa på besöksnäringen trots att man ödelägger många av de ur turistsynpunkt mest intressanta områdena. Stor vikt läggs vid framtida, hypotetiska klimathot samtidig som man introducerar nya, högst reella risker.

Risken för iskast påverkar allemansrätten i områden med vindindustrier. Förra året brann åtminstone sju stora vindkraftverk i Sverige; risken för en stor skogsbrand är betydande om exempelvis ett långt, brinnande rotorblad kastas ut i skogen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, anser att risker kopplade till vindkraft ska finnas med i kommunens risk- och sårbarhetsanalyser. Kommunen måste också tillse att brandförsvaret anpassas till den ökade risken för stora skogsbränder.

Per Fahlén

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel