Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kritik mot utbildningsanställning

Annons

En statlig utredning föreslår en ny anställningsform, så kallad utbildningsanställning. Den ska erbjudas personer under 23 år, få gälla i ett och ett halvt år och ha innehåll som arbetsgivaren och arbetstagaren enats om.

Enligt fackliga organisationen TCO ökar risken för att unga kommer i kläm när inget kollektivavtal garanterar balans "mellan rättigheter och skyldigheter."

Förslagen innebär enligt TCO "ett avsteg från den svenska modellen, både genom att staten lagstiftar om sådant parterna löser bättre själva och genom att det skapar incitament att inte teckna kollektivavtal eller riva upp existerande avtal."

Samtidigt tycker TCO att det är bra om unga människor får fler vägar in på arbetsmarknaden.

Utredaren Claes Stråth föreslår även att arbetsgivare får 30 000 kronor per år och anställd i statsbidrag. Han vill också ha undantag i lagen om anställningsskydd (las) där anställningen inte ger företrädesrätt till annat arbete.

Stråth föreslår att både arbetsgivare och anställda ska kunna avsluta anställningen "med kort varsel, utan angivande av skäl". Efter anställningstidens slut - ett och halvt år - föreslås dock att platsen övergår till tillsvidareanställning.

Vidare vill utredaren att den kommunala vuxenutbildningen ska hjälpa till med att utforma utbildningens innehåll under anställningen, och att vuxenutbildningen får statsbidrag för att utbilda handledare hos de aktuella arbetsgivarna.

Anställningens utbildningsplan ska vara skriftlig och innehålla mål, hur utbildningen ska genomföras och följas upp, vem eller vilka som är handledare samt hur stor del av arbetstiden som utbildningen ska få ta under olika perioder av anställningen.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström säger att hon ska analysera förslagen tillsammans med sina medarbetare. Hon understryker att kampen mot ungdomsarbetslösheten är mycket prioriterad. Samtidigt finns beröringspunkter mellan utredningens förslag och de samtal som pågår med arbetsgivare och fack om den så kallade jobbpakten, säger Engström.

Det gäller att hitta hur vi hakar ihop det här så vi helt enkelt löser ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden på ett bättre sätt.

TT: När tror du att ni har en proposition?

Det är lite för tidigt att säga, svarar Engström.

Mer läsning

Annons