Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraftverk får ja i miljöprövning

Miljö- och byggnämnden i Kramfors säger i sin miljöbedömning ja till den nya vindkraftsparken i Björnlandet, på gränsen mellan Kramfors och Härnösand.

Annons

– Men kommunfullmäktige ska också yttra sig och har då möjlighet att då besluta säga nej till en prövning hos miljöprövningsdelegationen, och på så sätt utnyttja sitt "kommunala veto", säger miljö- och byggchef Siv Sundström.

Det betyder att ärendet också måste avgöras politiskt.

När det gäller själva miljöbedömningen konstaterar nämnden att bara 6 av de 55 berörda vindkraftverken ligger i Kramfors kommun. Nämnden skriver att även om man där säger nej skulle landskapsbilden påverkas av vindkraftverken i Härnösand.

Politikerna i nämnden påpekar även att området ligger långt från bebyggelse och därför inte påverkar några boende med vare sig buller eller skuggor. Däremot kommer vindkraftverken att ses från både Habborn och Finnmarken.

Visserligen är inte Björnlandet utpekat som särskilt lämpligt för vindkraft i det speciella tilläget kring vindkraft i översiktsplanen. Men har Eon har, enligt nämnden, visat att det här området är minst lika bra för vindkraft som de alternativ som föreslagits av kommunen.

Vindkraftsparken kan när den är i gång få en energiproduktion på 636 GWh per år.

Varje verk ska vara 220 meter högt och ha en enhetlig färgsättning. Enligt ansökan ska vägar, fundament och olika ledningar anläggas så de begränsar skador på natur- och kulturvärden.

Ytterligare två stora parker med vindkraft är planerade i ungefär samma område, Granåsen och Vitberget. Båda dessa projekt har utsatts för en hel del kritik från boende i Finnmarksområdet.

Mer läsning

Annons