Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraft och budget i fokus i Kramfors

Kramfors kommunfullmäktiges sista sammanträde föresommaruppehållet dominerades av två stora frågor. Det var besluten om vindkraftparken Vitberget samt budgeten.

Annons

Frågan om vindkraftparken Vitberget hade splittrat det socialdemokratiska partiet, därför var nyfikenheten stor kring hur de enskilda ledamöterna skulle rösta.

Kommunalrådet Jan Sahlén (S) angav tonen genom att yrka bifall. Hans argument var framför allt trovärdighet – en översiktsplan hade redan godkänts i en demokratisk process, och det vore underligt om kommunfullmäktige nu gick emot sitt eget beslut.

Samma sakskäl togs upp av Mikael Steger (KD).

Jan Sahlén talade också om de globala klimatmålen och att även Kramfors kommun hade ett ansvar för att förverkliga målen om en hållbar framtid.

Miljömålen berördes av flera talare. Dessutom pekade flera ledamöter på de ekonomiska fördelarna med vindkraftssatsningen. Den förväntas generera arbetstillfällen och intäkter till företag, föreningar och enskilda.

Olle Svanholm (M) sa att visserligen har hänsyn tagits till de boendes synpunkter men om man skulle vika sig för alla protester skulle vi än idag ”köra med häst och vagn”.

Det mest oväntade argumentet levererades av Stina Ekbäck (L )som jämförde vindkraftsnurrorna med konstverk.

Sverigedemokraterna yrkade på avslag. Sara Seppälä menade att vindkraft visst inte är miljövänlig, tvärtom förstörde den natur ochdjurliv, den är inte ekonomiskt hållbar, och att det finns tillräckligt med andra energikällor.

Vid voteringen visade det sig att sex socialdemokrater gjorde gemensam sak med SD. Deras nio röster räckte inte långt mot majoritetens 27. Två avstod, båda S.

Budgetdebatten var tämligen utdragen men ändå odramatisk. Kommunalrådet presenterade majoritetens budgetförslag med att teckna en ljusbild av den ekonomiska situationen i kommunen. Det ger goda förutsättningar fö ratt höja ambitionsnivån och satsa offensivt, med bland annat investeringar i nybyggnation, de första på mycket länge, satsningar på integration, folkhälsa,bredband, upprustning av skollokaler, och en avgiftsfri kulturskola.

Oppositionsrådet Bertil Böhlin (C) ansåg att budgeten var”dopad” med statliga bidrag och manade till försiktighet. För att undvika problem 2018 föreslog han att 20 miljoner om året skulle läggas undan för BKU-och BAS-nämnderna.

Han förespråkade också fler privata alternativ inom vård ochomsorg.

Alliansens reservation stöddes av C, L och M, medan KD stod utanför.

KD:s Mikael Steger hade en helt egen linje som kritiserade majoritetens budgetförslag för passivitet och överdriven försiktighet, och hanefterlyste fler satsningar, främst på renovering av det befintligabostadsbeståndet.

SD la fram ett eget yrkande som innebar besparingar genom effektivisering, bland annat vill man halvera partistödet och politikernas arvoden. Dessutom föreslår man åtgärder för att minska invandringen.

Besparingar ska användas framför allt till satsningar på äldre och skolan.

SD:s förslag utsattes för hård kritik, bland annat sa Gudrun Sjödin (S) att siffrorna inte gick ihop och att det fattades 35 miljoner i SD:s budget.

Kvällens föredragningslista var lång och de flesta punkterna kom att behandlas efter tidningens pressläggning. Tidningen återkommer med en redogörelse av de övriga besluten.

Mer läsning

Annons