Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vägverket krävs på ersättning av Kramfors

Annons
Vägverket krävs på ersättning av Kramfors

Vägverkets av mitträcken på E4 har ställt till med problem för Kramfors kommun. Bland annat måste en del av Höga kusten-leden läggas om.

Kommunen är besviken över att inte samråd skett och begär nu att Vägverket betalar för extrakostnader som uppstått.

Den elva mil långa Höga kusten-leden startar vid Hornöberget och slutar i Örnsköldsvik. För att minska konflikterna mellan trafik och gående längs E4:an gjordes hösten 2000 en ombyggnad av leden. Detta gjordes på skogsmark mellan Hornöanläggningen och bron över Majorsviken.

Efter att avtal träffats med markägare skedde röjning, uppmärkning, skyltning samt uppsättning av informationstavlor. Utbyggnaden av leden, som kostade 54400 kronor, skedde i samråd med Vägverket Region Mitt.

Samtidigt har turistkarta, kartbok och den guide som riktar sig mot vandrare på leden reviderats. Kostnaden för det arbetet, inklusive nytryck, uppgår till drygt 155000 kronor. Nu har det visat sig att mycket av de pengar som lagts ut är bortkastade.

Något som hänger samman med Vägverkets trafiksäkerhetsförbättrande satsning "nollvisionen". I höstas sattes mitträcken upp på E4 från Överdal över Högakustenbron till Gallsäter. Åtgärden innebär bland annat att cyklister och gående ej längre kan färdas på den aktuella sträckan.

Något som i sin tur innebär att den nya sträckningen av leden över Majorsviksbron ej längre kan användas. Därför måste den inledande etappen få en ny sträckning inför sommarens turistsäsong. Vidare måste kartmaterial och informationsmaterial revideras ännu en gång.

I en skrivelse till Vägverket utrycker kommunen en viss irritation över att man inte kallats till samråd. Ett utökat samråd borde ha skett där även länsstyrelsen och Mitt Sverige Turism kallats eftersom också deras kartverk och broschyrer påverkas av förändringen.

"Dylika projekt bör naturligtvis föregås av en konsekvensanalys och en åtgärdsplan, som i samförstånd med berörda parter klarar ut de avstängda trafikslagens nya färdvägar."

I skrivelsen redogör kommunen för nedlagda och tillkommande kostnader. Totalt handlar det om drygt 685 000 kronor. Enligt kommunens nya förslag till gångled ansluts den till den planerade tidsvandringsstigen från hotellet. Via befintlig gångväg till Nyadal fortsätter vandraren på vägen mot Lövvik.

Vägverket planerar att fortsätta uppsättandet av mitträcken norrut. Kommunen förutsätter att man då kallas till samråd.

"Detta mot bakgrund till de konsekvenser som nollvisionens mitträcken kan få för såväl gång- och cykeltrafiken som för vissa nyttofordon inom jord- och skogsbruket som idag nyttjar E4:ans sidovägar."

- Vi vill inte ha bråk med Vägverket. Nollvisionen är utmärkt men vi vill inte ta hela kostnaden för det här, säger kommunens utvecklingschef Ulf Breitholtz.

Han berättar att man tidigare framfört ersättningskraven på tjänstemannanivå men mötts av kalla handen.

- Det vi vill är att i samförstånd komma fram till en bra lösning där vi kanske delar på kostnaderna.

Eftersom den nya sträckningen med informationstavlor och kartverk skall vara klart under våren 2002 bör ersättningsfrågan få en snabb lösning. Om inte detta sker kommer Kramfors kommun att vända sig till Vägverket centralt för att få frågan löst.

sten engblom

0612-77 17 63

sten.engblom@tidningen.to

Mer läsning

Annons