Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tre Komrevgranskningar utförda i Kramfors

Annons
Tre Komrevgranskningar utförda i Kramfors

Kramfors kommuns hantering av handkassor fungerar bra. Däremot bör rutinerna för att kunna följa personuppgiftslagen förbättras.

Komrev har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat hur rutinerna fungerar inom tre områden. En av granskningarna avser vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att Personuppgiftslagen (PuL) efterlevs i kommunens verksamheter.

Syftet med den relativt nya lagen är att skydda människor från att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter.

Komrev bedömer att kommunen fortfarande bör vidta ett flertal åtgärder för att lagen ska kunna efterlevas fullt ut. Bland annat bör organisationen för att anpassa verksamheten till lagen formaliseras där ansvariga i de olika nämnderna utses.

Viktiga frågor är hur man ska hantera det material som läggs ut på kommunens hemsida samt de personuppgifter som kan förekomma vid e-postkommunikation. Dessa frågor bör klargöras vid utarbetandet av en Internetpolicy för kommunen.

Det andra området som Komrev granskat är kommunens rutiner för hantering av kontanter. Tidigare granskningar har resulterat i riktlinjer från ekonomikontoret som ger tydlig vägledning. Den interna kontroll vid de enheter som granskats bedöms enligt Komrev som tillfredsställande.

Komrev har ändå vissa synpunkter som kan vara viktiga i det fortsatta arbetet med att utveckla rutinerna för kontanthantering. Man föreslår bland annat att det för varje kassa bör finnas dokumenterade riktlinjer för hur redovisningen ska gå till.

Kvalitetsarbetet i Kramfors kommun är det tredje området som granskats. Komrev föreslår ett flertal förändringar som syftar till att förbättra kommunens och förvaltningarnas kvalitetsarbete. Till exempel att kommunstyrelsen bör utforma en övergripande policy för kvalitetsarbetet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är den enhet som kommit längst i sitt kvalitetsarbete. Komrev föreslår därför kommunledningen att använda den förvaltningens erfarenheter och kunskap i det fortsatta kvalitetsarbetet.

sten engblom

0612-77 17 63

sten.engblom@tidningen.to

Mer läsning

Annons